Utbildningar

På denna sida lyfter vi upp aktuella utbildningar som handlar om hur man använder digitalisering och informationsteknik i undervisning och studier. Utbildningarna riktar sig till personalen inom sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stad och man anmäler sig till via utbildningskalendern i intranätet.


Grundfärdigheter i användning av informationsteknik i undervisningen

Lärarnas och rektorernas grundläggande färdigheter i informationsteknik utvecklas genom kompletterande utbildningar där målen anknyter till digi.hel.fi-nivå 1 (korta beskrivningar av målen finns här).

  • Tutorerna hjälper till med grundläggande färdigheter vid engeterna
  • Molntjänster för nybörjare eller för längre hunna, vid enheterna, närmare information i februari

Fördjupade färdigheter i att använda informationsteknik i undervisningen

Lärarnas och rektorernas fördjupade och metodiska färdigheter i informationsteknik utvecklas genom kompletterande utbildningar där målen anknyter till digi.hel.fi-nivå 2 (korta beskrivningar av målen finns här).

  • Jatkuva arviointi ja portfolion käyttö, 31.1.2019 | 26.3.2019 | 11.4.2019, på finska med svenska handledare
  • Monilukutaito, 28.2.2019, på finska med svenska handledare

Utvecklingskompetens och utbildarkompetens

Kursens mål är att öka kompetensen att utveckla användningen av informationsteknik i undervisningen och att utbilda i hur man utnyttjar den i undervisningen. Målen för kursen anknyter till digi.hel.fi-kompetensnivå 3 (korta beskrivningar av målen finns här).

  • Verkstadsdag för kamratmentorer i gymnasier, 16.1.2019 i Vanda| 16.4.2019
  • Johdanto oppimisanalytiikkaan, 15.2.2019, på finska

Digimöten

Gör digitaliseringen dig intresserad eller frustrerad? Skulle du vilja förstå bättre hur digitaliseringen påverkar ditt barns lärande? Sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors ordnar på våren avgiftsfria digimöten som är öppna för alla.

Sektorn för fostran och utbildning bjuder in alla helsingforsare att diskutera fenomen som berör digitalisering av fostran och utbildning på EduLab (Töysägatan 2 D, Vallgård) en gång i månaden.

Tidpunkterna och temana för digimötena anges senare. Du behöver inte anmäla dig för att kunna delta.