Teknisk support

Fungerar din apparat inte? Låt den tekniska supporten hjälpa till.

Informationsförvaltningstjänsterna inom sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors hjälper stadens daghem, lekparker, skolor och läroanstalter i alla tekniska problem som gäller digitalisering. Kontaktuppgifterna för informationsförvaltningstjänsterna och informationsförvaltningens anvisningar finns i intranätet Helmi.

 

Informationsförvaltningstjänsternas ICT-support hjälper i följande frågor:
• enhetssupport,
• teknisk support för e-post och annan kommunikation,
• distans- och lokalstöd, och
• IT-hårdvaruregister.