Lärarrummet (Opehuone)

Opehuone.fi

 

Lärarrummet är en verktygslåda för lärare, där man har samlat information och länkar som är viktiga för lärare. Allt lättillgängligt. Lärarrummet öppnas som startsida i webbläsaren i undervisningsnätet. Man kan gå in på Lärarrummet på adressen https://opehuone.fi.

På Framsidan finns länkar som rör lärande, kommunikation och media samt allmännyttiga länkar. De nyaste meddelandena lyfts upp till höger på framsidan, medan meddelandena i sin helhet och olika anvisningar (t.ex. anvisningar för dem som uppdaterar skolans webbsidor) finns på sidan med rubriken Meddelanden och anvisningar. Uppe på framsidan finns dessutom en balk för brådskande meddelanden (bl.a. störningsmeddelanden) men också för positiva ärenden av brådskande natur.

Under Utbildning finns aktuell information om utbildningar för personalen. På webbsidan finns kommande interna utbildningar samt information om externa utbildningsmöjligheter. Utbildningssidan har skapats för att man lättare ska kunna hitta och informera om utbildningar. Anmälan till utbildningar sker emellertid fortsättningsvis via utbildningskalendern. På sidan ges också anvisningar om hur man använder utbildningskalendern och hur man ska gå till väga vid inloggningsproblem.

På sidan med rubriken Tjänster har man samlat miljöer och applikationer som stöds. Här finns länkar till bl.a. O365 och seppo (inkl. stödsidor).

På Stödsidan finns information om Kaskos ICT-stöds tjänster och de viktigaste kontaktuppgifterna.

Lärarrummet har byggts och vidareutvecklas av den administrativa personalen tillsammans med lärarna. Webbplatsen Lärarrummet har ett redaktionsråd, som behandlar utvecklingsidéer. En ytterligare uppgift som redaktionsrådet har är att se till att innehållet i Lärarrummet är aktuellt.

 

Opehuone logo