Hårdvaror och mjukvaror

Informationsförvaltningstjänsterna inom sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors ansvarar för samtliga datatekniska upphandlingar inom sektorn.  De datatekniska upphandlingarna inom sektorn är offentliga och beskrivs på stadens webbplats.

Personalen inom sektorn för fostran och utbildning gör datatekniska beställningar via informationsförvaltningstjänsterna inom sektorn. Även alla avtal om pilottester av nya hård- och mjukvaror ingås med informationsförvaltningstjänsterna. Kontaktinformationen och utförliga upphandlingsanvisningar finns i stadens intranät Helmi.

ICT-utvecklingstjänsterna inom informationsförvaltningstjänsterna ansvarar för följande:
• tjänster för utveckling av kärnverksamheten, i samarbete med servicehelheterna,
• innovativa teknologiska försök,
• informations- och systemarkitektur,
• ICT-projektportföljen och -projekt,
•​ hantering av ICT-portföljen,
• avtalshantering, samt
• budgetering, samordning och de tekniska specifikationerna av IT-upphandlingar.

 

Obs! Om du har problem med ICT-apparater kontakta Helpdesk direkt. Kontaktinformationen finns här.