Kulturstigen för den grundläggande undervisningen

Kulturstigen inom grundskolan

På kulturstigen finns kultur för alla

Kulturstigen bjuder på evenemang, konst, böcker, fester, teater och till och med cirkus för eleverna.

I kulturstigen finns det ett förslag för varje årskurs till vilket är kopplat de delområden av den mångsidiga kompetensen som förverkligas vid ett besök till det föreslagna stället/evenemanget. Tanken är dock att skolorna själva skall kunna redigera innehållet i stigen och även kunna planera in flera kulturbesök under läsåret.

Inspiration och tips om hurudana kulturevenemang som erbjuds finns till exempel här: KultusHelsinki Design WeekKONSERTCENTRALEN RFUtställningar och museer och Kulturhus.

Kulturstigens innehåll årskursvis (PDF)