Kulturstigen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Kulturstigen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

På kulturstigen finns kultur för alla

I kulturstigen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen finns konst, böcker, teater och till och med cirkus.

Under småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen erbjuds barnen mångsidiga upplevelser inom kultur och konst. Genom att förverkliga innehållen i kulturstigen bekantar man sig med kultur och konst, samt erbjuder barnen möjligheter att skapa kultur och konst själva. Med stöd av kulturstigen kan personalen försäkra sig om att barnen får ta del av kultur och konst i olika former.

Materialet för småbarnspedagogiken

Helsingfors stads sakkunniga har producerat material om kulturstigen som kan utnyttjas inom småbarnspedagogiken. Materialet består av en affisch med kulturstigen i färg, en affisch i vilken grupperna kan fylla i evenemang och besök som förverkligats och en affisch som kan färgläggas.

I kulturstigen finns det förslag på kulturinnehåll för barn i olika åldersgrupper. Grupperna inom småbarnspedagogiken kan förverkliga mer än ett besök eller evenemang per åldersgrupp. De besök som ingår i kulturstigen kan bestå av konstnärligt arbete eller kan fungera som en inspiration för konstnärligt arbete. Innehållet i kulturstigen förverkligas i samarbete med utomstående aktörer eller i den egna enheten, genom att utnyttja material som står till buds.

Kulturstigen skapas tillsammans

Innehållet i kulturstigen skapas tillsammans med kultur- och konstaktörer.

När du planerar innehåll och besök kan du exempelvis bekanta dig med KultusHelsinki Design WeekKonsertcentralenUtställningar och museer och Kulturhus.