Portfolio - delaktighet och demokrati

Målsättningar

Dokumentera helheten demokrati och delaktighet, åk 1-2

Vad gjorde ni?

Vi har utarbetat modellen.

Hur gjorde ni?

Modellen utarbetades under planeringsdagen.

Deltagare

Modellen är tillämpad för årskurs 1 och 2.

Utvärdering

Portfolien utvärderas när den har använts i praktiken.

Material

Bärbar dator, ipad och telefon.

Fördelar

Påvisa elevens framsteg i helheten delaktighet och demokrati.

Att utveckla

Att prova portfolion i praktiken.