Läsportfolie åk 1

Min favoritbok

Målsättningar

  • Dokumentera elevernas läsning

Vad gjorde ni?

  • Vi har utarbetat ett exempel på portfolie i åk 1

Hur gjorde ni?

  • Modellen utarbetades under en planeringsdag

Deltagare

  • Portfolien är utarbetad för elever i åk 1 men går bra att tillämpa i andra årskurser samt i språkundervisning.

Utvärdering

  • Portfolie formatet utvärderas då den använts

Material

  • Bärbar dator, Ipad eventuellt telefon

Fördelar

  • Påvisa elevens framsteg i läsning

Att utveckla

  • Att prova portfolien i praktiken