Läsförståelsetest på ett nytt sätt

Så här fungerar lexplore

Målsättningar

Effektivera lästräningen och textförståelsen. 

Vad gjorde ni?

Ledningsgruppen besökte Skolforum i Stockholm och fick under mässan testa på hur programmet fungerar. 

Hur gjorde ni?

Vi deltog i Skolforum  och stötte på ett intressant verktyg. 

Deltagare

Ledningsgruppen i skolan besökte Skolforum. Programmet lexplore ska tillämpas på elever. 

Utvärdering

Efter testining av programvaran verkar lexplore ändamålsenligt för dagens skola. 

Material

En dator, en skärm som kan läsa ögonens rörelse (skärmen är kopplad till datorn), programvaran i fråga. 

Fördelar

Effektiverar elevernas läsinlärning. 

Att utveckla

Hur systematisera testerna i olika klasser.