IKT-kunskapstrappa för åk 1-9

Grundskolan Norsens IKT-kunskapstrappa läsår 2018-2019

Målsättningar

- Att alla elever i skolan skall få möjlighet att bekanta sig med samma digitala verktyg och senare ha samma förutsättningar att uppnå de mål som ställs i de högre årskurserna och i vidare studier.

- Att alla lärare skall ha ett dokument som hjälper deras planering av undervisning som stöder den digitala kompetensen hos eleverna.

- Att åskådliggöra för elever, vårdnadshavare och lärare de förväntningar på digital kompetens som ställs.

Vad gjorde ni?

En kunskapstrappa som sammanfattar vad eleverna skall lära sig och när de skall lära sig det. 

Hur gjorde ni?

Skolans IKT-arbetsgrupp bestående av lärare som undervisade olika årskursen träffades ca. 5 gånger under läsåret och jobbade under dessa möten med kunskapstrappan.

Deltagare

Skolans IKT-arbetsgrupp

Utvärdering

- Eftersom att förväntningarna på IKT-kunskaper hela tiden förändras krävs att kunskapstrappan kontinuerligt utvärderas och vid behov redigeras. 

Material

-

Fördelar

- Jämlikhet och överskådlighet 

Att utveckla

- Att säkerställa att alla lärare tagit kunskapstrappan till sig och att den används i praktiken.