Lärande i praktiken

På sidan Lärande i praktiken hittar du praktiska tillämpningar på sådant som gjorts  i daghem, skolor och läroanstalter i Helsingfors.

Syftet är att vi tillsammans kan dela med oss av det fina arbete och kunnande som finns på våra enheter och visa upp pedagogiska exempel som andra kan ha nytta av i den egna verksamheten.

Dela med dig av dina egna projekt och tillämpningar genom att beställa en inloggningskod till din edu.hel.fi-epost eller genom att logga in med dina hel.fi-koder.

Beställ en inloggningslänk till edu.hel.fi-e-posten

Logga in med hel.fi-e-post och lösenord

IKT-kunskapstrappa för åk 1-9

Vår IKT-arbetsgrupp bestående av lärare från åk 1-9 utarbetade tillsammans en kunskapstrappa som sammanfattar vad eleverna skall lära sig och när de skall lära sig det.

kunskapstrappa digital kompetens

Oppilaiden osallisuusryhmät

Kaikki koulun oppilaat kokoontuvat noin kerran kuussa osallisuusryhmissä. Osallisuusryhmän kesto on kerrallaan 1 - 2 oppituntia. Osallisuusryhmissä oppilaat vaikuttavat osaltaan koulun yhteiseen toimintaan esim. järjestämällä tapahtumia ja dokumentoimalla koulun toimintaa.

osallistuminen vaikuttaminen oppilaskunta osallisuusryhmä yhteisöllisyys

OPS:n laaja-alaisia tavoitteita Lego-roboteilla

Lego-robotit valittiin välineeksi kolmasluokkalaisten oppimaan oppimisen ja ajattelun taitojen harjoittelemiseen.

Ilmiöopiskelu, Laaja-alaiset tavoitteet, Lego-robotit

Uusi Minä brändinä -kurssi Torkkelissa

Kurssin aikana opiskelijat tekivät ansioluettelon eli cv:n ja osaamisportfolion, harjoittelivat esiintymistä toistensa edessä ja avulla, miettivät osaamispaketteja asiakkaille ja ottivat tiimeissä vastaan aidon työtehtävän eli "haasteen", jonka asetti tarjolle yhteistyökumppani työelämästä "WorkPilots -keikkatyöalusta". Työskentelyä ohjasi kolme eri oppiaineiden opettajaa, kaksi kuvataide- ja yksi yhteiskuntaopin opettaja.

yrittäjyyskasvatus muotoilu kuvataide lukio cv osaamisen näyttäminen

Immersio tulee

Immersiivinen opiskelutila on kokemuksellinen tila, jossa monikanavaisesta kokemuksesta pääsee osalliseksi kokonainen ryhmä kerralla.

Digitalisaatio

Kaikille yhteinen koulu - oikeesti

Hiidenkiven koulussa on luotu yhteinen koulukokemus kaikille. Erilaiset oppijat opiskelevat samoissa ryhmissä. Tuki ei ole paikka vaan palvelu, joka tuodaan oppilaiden luokse!

Inkluusio

Ilmiöillä uutta oppimista ja opettajuutta luomassa

Hiidenkivessä on luotu pitkäkestoinen ja aidosti opiskelukulttuuria muuttava työskentelytapa, jossa ainejakoisuus rikotaan ilmiölähtöisyyden toteuttamiseksi. Yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa on luotu jokaiselle luokka-asteelle kaksi jakson mittaista ilmiökokonaisuutta, joihin oppituntejaan antaa neljä ainetta.

Ilmiöopetus, laaja-alainen osaaminen

Digitalisering och skrivträning

Vi har med eleverna gått igenom hela alfabetet och nu har vi tränat på användningen av dator och lärplatta. Eleverna har bekantat sig med bokstäver på tangentbordet. Dessutom läser vi e-böcker på Ebban.

Digitalisering lärplattor tangentbordsträning

Lauttasaaren ala-aste – Pulpetiton koulu

Fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen luominen ja aktiivinen käyttö

Digipolku Sähköiset oppimisympäristöt Sähköiset portfoliot Tiedon ja osaamisen jakaminen Yksilöllinen eteneminen

Ilmiömalli isossa yhtenäisessä peruskoulussa

Kysessä ei ole kokeilu tai ykisttäinen oppimisen toteutus, vaan kyse on koko koulun toimintakulttuurin pitkäaikaisesta ja määrätietoisesta kehittämisestä, joka alkoi uuden OPS:n myötä ja jatkuu edelleen.

ilmiöoppiminen laaja-alainen osaaminen yhteisopettajuus, poikkitieteellisyys

Valfria ämnen i årskurs 4-6

Eleverna planerar och genomför i åldersblandade grupper en temahelhet under valfria ämnen.

valfrihet styrkor elevmedverkan temaundervisning

Sähköinen portfolio lukuvuosiarvioinnin perustana

Koulussamme käytetään digitaalista portfoliota kaikissa oppiaineissa ja arviointimme perustuu digitaaliseen portfolioon tuotettuun materiaaliin ja siellä käytyyn keskusteluun, itsearviointiin ja opettajan antamaan arviointiin. Oppilaat asettavat portfoliossa tavoitteita, dokumentoivat työskentelyään, reflektoivat toimintaansa ja arvioivat osaamistaan, oppimistaan ja edistymistään. Lisäksi opettaja antaa portfolion avulla oppilaalle formatiivista arviointia.

arviointi portfolio itsearviointi vertaisarviointi oppimisen tavoitteet laaja-alainen osaaminen Teams