Målen för digitaliseringen

Utgångspunkten för digitaliseringen av fostran och utbildning är att möjliggöra nya former av undervisning och inlärning samt nya pedagogiska lösningar. Den digitala teknologin inkluderas i barns och ungas inlärningsprocess på ett pedagogiskt meningsfullt sätt för att berika den. Informationsteknologin är ett viktigt verktyg för inlärning, tänkande, informationssökning och -behandling, för den egna produktiviteten och för att kunna samarbeta.

pienet oppilaat

 

Målet för digitaliseringen av fostran och utbildning i Helsingfors är att

  1. främja och säkerställa att barn, skolelever och studerande får den goda inlärning som de behöver för informationssamhället – genom informationsteknologi för framtida aktörer, 
  2. utveckla lärarnas pedagogiska och digitala kompetens samt rektorernas och daghemsföreståndarnas pedagogiska kompetens och förändringsledning,
  3. stärka daghem, skolor och läroanstalter så att de innovativt kan utveckla undervisning och inlärning,
  4. ändra den pedagogiska verksamhetskulturen till en mer öppen, delaktig och nätverksorienterad delarkultur,
  5. ändra de fysiska skollokalerna till mångsidiga och modifierbara lokaler,
  6. göra hela staden till en lärmiljö,
  7. öka utbildningens genomslagskraft, resultat och effektivitet, samt
  8. göra Helsingfors till en innovativ försöksstad för lärande.