Sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors belönar nya, inspirerande och goda exempel på lärande som utnyttjar informationsteknologi. Först belönades grundskolan Hietakummun ala-asteen koulu för projektet Digimessut och daghemmet Katajanokan päiväkoti för projektet Kuvaseikkailu. I båda projekten har barnen haft en stor roll.


Helsingfors uppmuntrar skolor, daghem och läroanstalter att utveckla undervisningen och att pröva på något nytt. Målet är att digitaliseringen är en naturlig och berikande del av lärandet.

” Det görs ett väldigt fint jobb inom utbildning och småbarnspedagogik i Helsingfors. Vi vill synliggöra och belöna dem som gör ett gott utvecklingsarbete. Jag uppmuntrar alla att dela av sitt kunnande och lära av andra” säger sektorchef Liisa Pohjolainen vid tillställningen där projekten belönades 19.9.

Syfte med webbplatsen Helsingfors lär sig (HelsinkiOppii.fi) är att vara ett skyltfönster för lärandet i Helsingfors samt en kanal där daghem, skolor och läroanstalter kan dela goda exempel om lärandet i praktiken. På webbplatsen finns redan många goda exempel bland annat de nu belönade projekten.

Video: Helsingfors belönar nytt lärande