Helsingfors lär sig – insiktsfullt lärande i Helsingfors

Digitaliseringen syns till vardags hos daghem, skolor och läroanstalter. Läs delade exempel om lärandet i praktiken och plocka idéer till din egen undervisning

Aktuellt

Helsinkiläisten päiväkotien, koulujen, lukioiden ja oppilaitosten laitevarustus paranee

27.4.2018

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tiistaina 17.huhtikuuta, että toimialalle tilataan perusopetuksen digiohjelman mukaisesti uusia kannettavia tietokoneita peruskouluihin ja vanhentuneiden tietokoneiden tilalle hankitaan uusia tietokoneita päiväkoteihin, ammatillisiin oppilaitoksiin, peruskouluihin, lukioihin ja hallintoon. Yhteensä koneita hankitaan 15 000 kappaletta vuoden 2018 aikana.

Läs hela inlägget »

Känn Teknologin! – Lyckat projekt i daghemmen

27.4.2018

Känn Teknologin! handlar inte bara om teknik. Det handlar om hur man kan använda tekniken i leken. Man kan till exempel skapa kreativa lärmiljöer som inspirerar barn att utforska omvärlden. Barnens tankar och lärprocesser dokumenteras med hjälp av digital teknologi. 

Läs hela inlägget »

Läs om lärandet i praktiken

Digitaliseringen syns till vardags hos daghem, skolor och läroanstalter. Läs delade exempel om lärandet i praktiken och plocka idéer till din egen undervisning.

Apparatön - digitala vertyg och multiliteraciet

Utgående från Helsingfors plan för småbarnspedagogik jobbade vi med spelet Apparatön: ” Barnen ska uppmuntras att undersöka och observera informations-och kommunikationsteknikens roll i vardagslivet och stifta bekantskap med olika digitala verktyg, applikationer och spel.”

daghem multiliteraciet småbarnspedagogik

Formgivandet av en offentlig skulptur och infogandet av designen i stadsmiljön

Formgivandet av en offentlig skulptur i miniatyr samt infogandet av designen i en verklig miljö

Formgivning av en offentlig skulptur

Medielek på Daghemmet Lekstugan

Ta in teknologi på ett naturligt sätt i småbarnspedgogiken för de allra minsta.

@helsinki_oppii

Följ @helsinki_oppii på Instagram och dela med dig av dina egna erfarenheter med hashtaggarna #helsinkioppii, #helsingforslärsig!