Digitalisaation tavoitteet

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation lähtökohtana on uudenlaisen opetuksen ja oppimisen sekä uusien pedagogisten ratkaisujen mahdollistaminen. Digitaalinen teknologia liitetään lasten ja nuorten oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla rikastuttamaan sitä. Tietoteknologia on tärkeä oppimisen, ajattelun, tiedonhankinnan ja -käsittelyn, oman tuottamisen sekä yhteistyön väline.

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation tavoitteena Helsingissä on:

  1. edistää ja turvata lapsille, oppilaille ja opiskelijoille tietoyhteiskunnassa tarvittava hyvä oppiminen – tietoteknologialla tulevaisuuden tekijäksi, 
  2. kehittää opettajien pedagogista ja digitaalista osaamista sekä rehtoreiden ja päiväkotien johtajien pedagogista ja muutosjohtajuutta,
  3. voimauttaa päiväkodit, koulut ja oppilaitokset innovatiivisiksi opetuksen ja oppimisen kehittäjiksi,
  4. muuttaa pedagogista toimintakulttuuria avoimeksi, osallistavaksi ja verkostoituneeksi jakamisen kulttuuriksi,
  5. muuttaa fyysiset opetustilat monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi,
  6. laajentaa koko kaupunki oppimisen ympäristöksi,
  7. lisätä kasvatuksen ja koulutuksen vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta sekä
  8. luoda Helsingistä oppimisen innovatiivinen kokeilukaupunki.