Perusopetuksen kulttuuripolku

Perusopetuksen kulttuuripolku

Kulttuuripolulla kulttuuria kaikille

Perusopetuksen kulttuuripolulta löytyy tapahtumia, taidetta, kirjoja, juhlia, teatteria ja vaikka sirkusta oppijoille.

Kulttuuripolkuun on luotu jokaiselle luokka-asteelle ehdotus luokka-asteen kulttuurisisällöstä. Ehdotukset sisältävät kaupungissa vakiintuneet koko luokka-astetta koskevat tapahtumat sekä vierailut ja näihin on kirjattu mitkä laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat vierailuilla. Koulut voivat halutessaan muokata vierailukohteita ja toteuttaa enemmän kuin yhden kulttuurivierailun/luokka-aste.

Koulut voivat suunnitella ja dokumentoida kulttuuripolkunsa koulukohtaisesti tai yhteistyössä alueen koulujen kanssa. 

Sisältöjä ja vierailuja suunniteltaessa kannattaa tutustua myös esimerkiksi KultuksenHelsinki Design Weekinkonserttikeskuksenmuseoiden ja kulttuurikeskusten tarjontaan.

Kulttuuripolku on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteinen tavoite. Kulttuuripolun avulla luodaan yhteistyörakenteet toimialojen välille ja tavoitteena on, että jokaisella perusopetuksen alueella on luotu kulttuuripolut, joissa on toimintaa jokaiselle vuosiluokalle. Kulttuuripolun avulla varmistetaan, että perusopetuksen aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin.

Kulttuuripolun sisällöt luokka-asteittain (PDF)