Digivisio

Kasvatuksen ja koulutuksen digivisio

Hyvä oppiminen - hyvä elämä

 

Kasvatuksen ja koulutuksen on vastattava ennalta yhteiskunnan ja työelämän tuleviin haasteisiin. Yhteiskunta ja työelämä ovat pitkälle digitalisoituneet ja muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Digitalisaatio tuo merkittävää pedagogista lisäarvoa oppijan kasvuun ja kehitykseen. Opetuksen ja kasvatuksen digitalisaatio on pedagogisen toimintakulttuurin muutosta. Tämän muutoksen mahdollistaa toimiva tietoteknologinen ympäristö. 

 

Lue kasvatuksen ja koulutuksen digivisio: 
 Hyvä oppiminen - hyvä elämä. Tietoteknologialla tulevaisuuden tekijäksi (PDF)

 

Tavoitteena on

1. Luoda Helsingistä opetuksen innovatiivinen kaupunki

  • Voimaannuttaa koulut ja päiväkodit innovatiivisiksi opetuksen ja oppimisen kehittäjiksi

2. Kehittää uusi pedagoginen toimintakulttuuri

  • Lisätä koulutuksen pedagogista ja sosiaalista vaikuttavuutta
  • Tarjota yksilöllinen ja mukautuva oppimisprosessi oppimisanalytiikalla
  • Kehittää opettajien pedagogista ja digitaalista osaamista sekä rehtoreiden pedagogista ja muutosjohtajuutta

3. Laajentaa koko kaupunki oppimisympäristöksi

  • Muuttaa fyysiset koulutilat monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi

4. Tarjota toimiva teknologinen ympäristö

  • Tarjota nykyaikaiset tietotyövälineet opettajille ja oppijoille
  • Kehittää opetusta ja oppimista tukeva digitaalinen järjestelmä