Pedagogiset tavoitteet

Opetus- tms. suunnitelmat

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen lähtökohtana ovat valtakunnallisten perusteiden pohjalta laaditut suunnitelmat:

Kaupunkistrategia ja sitovat tavoitteet

Kaikkea toimintaa ohjaavat myös Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 ja siihen liittyvät strategiset kärkihankkeet

sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma.

Lisäksi toimintaa ohjaa kaupungin vuotuiseen talousarvioon sisältyvä toimialan tulosbudjetti sitovine ja tulospalkkiotavoitteineen

Oppimispolut

Toimialalla on useita eri oppiasteiden opetus- tms. suunnitelmien tavoitteita täydentäviä oppimispolkuja, mm.

Perusopetuksen kulttuuripolku tarjoaa tapahtumia, taidetta, kirjoja, juhlia, teatteria ja vaikka sirkusta oppijoille. Kulttuuripolkuun on luotu jokaiselle luokka-asteelle ehdotus kulttuurisisällöstä.  

Perusopetuksen oppijan digipolku yhtenäistää oppijoiden digiosaamista sekä tekee opettajille ja oppijoille näkyväksi digiosaamisen tavoitteet luokka-astekokonaisuuksittain. Jokaiselle kokonaisuudelle on laadittu kuvaus digiosaamisen minimitasosta. 

STEAM @ Stadi -oppimispolku (rakenteilla) tuo kaikille oppiasteille erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun lisää innostusta ja merkityksellisyyttä yhdistelemällä uutta luovasti mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua.

Muita tavoitteita

Kasvatuksen ja koulutuksen digivisio kuvaa, miten digitalisaatio tuo kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla merkittävää pedagogista lisäarvoa oppijan kasvuun ja kehitykseen.