Tilastot tutuiksi Tilastrofin avulla alkuopetuksessa

Case oletuskuva

Tavoitteet

 • tehdä tilastot tutuiksi oppilaille
 • digitaalisten välineiden hyödyntäminen osana opetusta
 • sitoa matematiikan osaksi oppilaiden kokemusmaailmaa

Mitä tehtiin?

Hyöndynsimme Tilastroa diagrammeihin ja tilastoihin tutustuessamme. Tilastro.fi on kouluille suunnattu verkkosivusto, jolla koulut voivat julkaista omia tutkimuksiaan. Tutkimuksiin voi toteuttaa grafiikkaa Infogram-verkkosivun avulla. Tilastrofissa on useita eri koulujen julkaisemia tutkimuksia oppilaslähtöisistä aiheista sekä materiaalia tutkimusaiheen valintaan ja sen työstämiseen.

Miten tehtiin?

Aloitimme 1. luokan keväällä käsittelemään pylväsdiagrammeja matematiikassa. Oppilaat työstivät ensin pylväsdiagrammeja toiminnallisesti omaa kehoaan käyttäen sekä Multilink-palikoilla rakentaen, jotta pylväsdiagrammin ajatus tulisi tutuksi ja oppilaat ymmärtäisivät sen idean. Aiheeseen perehdyttiin toiminnallisesti kaksi tuntia, johon yhdistettiin myös oppikirjan kanssa työskentelyä. Lisäksi oppilaat tekivät omia tutkimuksia välitunneilla, joihin he haastattelivat muiden luokkien oppilaita. Tutkimusten aiheet olivat lähtöisin oppilaista itsestään ja ne käsittelivät esimerkiksi oppilaiden lempieläimiä, lempikouluruokia ja lempiyoutube-tähtiä. Vastauksia tilastoitiin tukkimiehen kirjanpidolla ja pylväsdiagrammeja piirtämällä.

Tehtyjen tutkimusten pohjalta valitsimme yhden aiheen, jota tutkisimme tarkemmin ja josta laatisimme diagrammin Infogram-ohjelman avulla. Tutustuimme muiden koulujen tekemiin tutkimuksiin Tilastrofin sivuilta. Aiheeksi valikoitui oman luokan suosikkikouluaineet. Valmiiseen tutkimukseen voi tutustua täällä: http://tilastro.fi/research/jakomaen-peruskoulu-1a/ . Tutkimuksella osallistuttiin myös Tilastrofin järjestämään kilpailuun keväällä 2017, jossa luokkamme tutkimus sijoittui toiseksi.

Osallistujat

Jakomäen peruskoulun 1.luokan oppilaat.

Arviointi

 • Opettajajohtoisesti
 • Itsearviointi

Materiaalit

 • Tilastrofi.fi -verkkosivut
 • Multilink-palikat

Plussat

 • Oppilaat olivat hyvin motivoituneita tutkimaan ja tilastoimaan itseään kiinnostavia, omaan elämään liittyviä ilmiöitä.
 • Aihe oli luonteva osa matematiikan opiskelua ja sitä oli helppo toteuttaa toiminnallisesti ja oppilaita osallistaen.
 • Oppimiskokonaisuudessa hyödynnettiin digitaalisia apuvälineitä tarpeen mukaan, toiminta oli oppilaita osallistavaa ja oppilaslähtöistä.

Kehitettävää

 • Alkuopetusikäisten kanssa Tilastrofin ja Infogram:in kanssa toimiminen on helposti opettajajohtoista, joten se vaatii samanaikaisopettajaa tai jakotunteja, jotta oppilaat saadaan osallistetuksi toimintaan.
 • Oppilaat olisivat voineet tehdä myös omista tutkimuksistaan julkaisut Tilastrofiin (ajanpuute)