Seppo-pelialustan monet mahdollisuudet Bryggan nivelvaiheen opinnoissa

Seppo innostaa tutkimaan maailmaa.

Tavoitteet

Seppo-pelialusta on havaittu erittäin toimivaksi oppimista edistäväksi välineeksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston Bryggan nivelvaiheen opinnoissa. Kuvaus joistakin toteutuksista löytyy blogistamme täältä https://stadindigipeda.wordpress.com/2019/06/12/seppo-peli-opiskelun-tukena/

Mitä tehtiin?

Seppoa käytettiin mm. maahanmuuttajien S2-opetuksen ja kulttuuritaitojen edistämisen tukena sekä nivelvaiheen opiskelijoiden Pelaamalla paremmaksi -konseptissa, jossa avoimissa opinnoissa yhdistetään oppiminen työeämässä ja osaamisen kehittäminen Seppo-alustalle rakennetun pelin avulla. 

Miten tehtiin?

Ks. esimerkkejä https://stadindigipeda.wordpress.com/2019/06/12/seppo-peli-opiskelun-tukena/

Osallistujat

Nivelvaiheen opiskelijat, maahanmuuttajat, VALMA-koulutus, avoimet opinnot

Arviointi

Useita eri vaihtoehtoja. 

Materiaalit

Erityisesti hyödynnettiin verkosta jo valmiiksi löytyviä materiaaleja ja tuotettiin myös itse yhteisöllisesti tietoa. 

Plussat

Opiskelijat tekivät tehtäviä aiempaa innokkaammin. 

Kehitettävää

Kehittämismahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon.