Sähköisen portfolion käyttö ilmiöoppimisen välineenä

Tavoitteet

Ilmiötyöskentelyssä oppilaiden tavoitteena oli ottaa selvää hyvinvointia lisäävistä asioista ja tutustua tutkimuksen teon periaatteisiin. Tavoitteena oli hyödyntää sähköistä portfoliota yhtenä ilmiötyöskentelyn välineenä. Työskentelyllä pyrittiin tukemaan oppilaiden tiedonhakutaitojen ja itseohjautuvuuden kehittymistä. 

Mitä tehtiin?

7.-9. -luokkien oppilaiden syksyn ilmiötyöskentelyn aiheena oli hyvinvointi. Ilmiötyöskentelyssä oppilasryhmät valitsivat itselleen tarkemman aiheen, joka sopi hyvinvointiteemaan (esimerkiksi jooga, kasvisruoka, bändisoitto, voimistelu ja luonnonkosmetiikka). Oppilaat perehtyivät aiheeseen tutkimalla sitä eri näkökulmista tutkimuskysymysten avulla sekä tuottamalla tietotekstin. Oppilaat laativat valitsemastaan aiheesta myös infolehtisen, jossa esittelivät lähialueen hyvinvointipalveluja. Lopuksi oppilaat tuottivat omasta aiheestaan työpajan lauantaikoulupäivään.  

 
 

 

 

Miten tehtiin?

Ilmiöopiskelua toteutettiin ennalta sovittujen kolmen päivän aikana syksyllä 2018. Oppilaat työskentelivät luokkarajat ylittävissä 3-4 hengen ryhmissä, jotka jaettiin ennen ilmiötyöskentelyn aloittamista. Työskentelyalustana toimi Google Classroom, jonne luotiin ilmiötä varten oma kurssi. Näin ilmiötyöskentelyn ohjeet ja tehtävänannot olivat koko ajan oppilaiden nähtävillä. Google Classroomiin oppilaat kokosivat kaiken ilmiötyöskentelyssä tuottamansa kirjallisen materiaalin. Näitä olivat: 

  • suunnitelma ilmiötyöskentelyn toteutuksesta 
  • lista tutkimuskysymyksistä, joiden avulla oppilaat tutkivat aihettaan 
  • tietoteksti, jonka tekemiseen oppilaat käyttivät kahta erilaista tiedonhakumenetelmää (esim. kirjallisuuteen perehtyminen ja kyselytutkimus) 
  • infolehtinen omaan aiheeseen liittyvistä lähialueen hyvinvointipalveluista 
  • suunnitelma lauantaikoulupäivänä pidettävästä työpajasta 

Osallistujat

Vuosiluokkien 7.-9. oppilaat ja opettajat 

Arviointi

Oppilaat saivat opettajalta palautetta työskentelystään viikon aikana. Työskentelyn päätteeksi oppilaat arvioivat omaa ja ryhmänsä työskentelyä itsearviointina sähköisellä Forms-kyselylomakkeella.   
 

Materiaalit

Google Classroom 

Lauantaikoulupäivänä pidettyihin pajoihin tarvittava materiaali saatiin lähialueen yrityksiltä. 

 

Plussat

+ tuotettu tieto pysyi tallessa Google Classroomissa ja oli kaikkien opettajien nähtävillä 

+ Google Classroom mahdollisti oppilaiden yhtäaikaisen sähköisen työskentelyn   

+ Oppilaat tutustuivat portfoliotyöskentelyn periaatteisiin 

 

Kehitettävää

Google Classroomissa on käytössä useita monipuolisia ominaisuuksia, joista kaikkia emme vielä hyödyntäneet.