Roihikan ilmiöoppimisen malli

Tavoitteet

Työpajatoiminta elämyksellisten kokemusten antajana ja ajattelun virittäjänä sekä tutkivan oppimisen mallin soveltaminen ilmiöpohjaisen oppimisen prosessissa. 

Mitä tehtiin?

Opettajat suunnittelevat työpajoja, joissa oppilaat saavat ilmiöpohjaisen oppimisjakson aiheeseen liittyen toiminnallisen lähestymisen (tutkivan oppimisen mallissa kontekstin luominen). Työpajojen elämyksellisyys ja kokemuksellisuus herättää oppilaan ihmettelyä ja ajattelua pajaviikkoa seuraavan ilmiöjakson opiskelun pohjaksi. 

Miten tehtiin?

Syyslukukauden 2018 ilmiöjakson aiheena oli “Sadut”.  Työpajaviikolla käsiteltiin satuja toiminnallisesti eri tavoin. Työpajoja seuraavalla ilmiöjaksolla oppilaat lukivat ja työstivät satuja eri tavoin, kirjoittivat omia satuja jne. Kevätlukukaudella aiheena oli “Minä kertojana”. Työpajoissa oppilaat saivat kokeilla esimerkiksi erilaisia luovia kerronnan tapoja sekä harjoitella omista tunteista kertomista. Omissa projekteissa perehdyttiin erilaisiin kerronnan tapoihin esim. animaatioiden, mykkäelokuvien, sarjakuvien ja musiikin keinoin. 

Osallistujat

Kaikki koulun opettajat ja oppilaat. 

Arviointi

Oppijat dokumentoivat oppimisprosessinsa omaan portfolioon.  

Opettajat arvioivat yhdessä oppijan kanssa hänen kokonaistyöskentelyään ja lopputuotoksiaan. Ilmiömessuilla oppilaat esittelevät omia töitään, jolloin on mahdollisuus vertaisarviointiin. 

 

Materiaalit

Työpajoissa materiaalit tarpeiden mukaan, tietokoneet, iPadit 

Plussat

Työpajat virittävät oppijan omaa pohdintaa, ihmettelyä ja ajattelua. Oppijoiden omat kysymykset aiheeseen liittyen edistävät tutkivan oppimisen mallin mukaista opiskelua. Työpajat antavat raamit, joten työskentely pysyy aiheessa (ops:n tavoitteissa), mutta oppimisen omistajuus säilyy oppijalla. 

Kehitettävää

Oppimisen autenttisuuden lisääminen hyödyntämällä eri oppimisympäristöjä Helsingissä. Asiantuntijoiden/verkostojen hyödyntäminen työpajoissa ja tutkivan oppimisen prosessissa. Portfolio-oppimisen käytänteiden kehittäminen luontevammaksi osaksi koulutyötä.