Oppilaiden osallisuusryhmät

Mediaryhmä työn touhussa (yksi osallisuusryhmistä)

Tavoitteet

- Kaikki koulun oppilaat osallistuvat johonkin osallisuusryhmän toimintaan

- Kaikki koulun oppilaat pääsevät vaikuttamaan koulun arkeen

- Oppilas ymmärtää osallistumisen ja vaikuttamisen merkitykset

Mitä tehtiin?

- Järjestettiin aikaa lukujärjestykseen koko koulun yhteiselle osallisuustunnille (n. 1 h/kk).- Pohjana toteutukselle olivat "pakolliset" osallisuusryhmät: oppilaskunta, ympäristöryhmä, mediaryhmä ja liikuntaryhmä. Sen lisäksi luotiin koulun tarpeita palvelevia, viihtyvyyttä lisääviä ryhmiä (myöhemmin lapset olivat mukana ideoimassa ryhmiä).

- Aluksi oli "teemattomia" ryhmiä, joiden tavoite muotoiltiin yhteistyössä oppilaiden kanssa.

- Kaikissa ryhmissä oppilaat päättivät yhdessä sisällöstä ja toiminnasta. Opettaja tuki oppilaiden työskentelyä ja päätöksiä.

Miten tehtiin?

- Oppilaiden annettiin itse valita, mihin osallisuusryhmään he osallistuvat. Ainoa poikkeus oli oppilaskunnan hallitus, jossa oli ennalta rajattu oppilasmäärä.

- Ryhmiä, joihin tuli paljon hakijoita, perustettiin useampia, esim. liikuntaryhmä, media-/digiryhmä.

- Kaikki koulun oppilaat kokoontuivat noin kerran kuussa samaan kellonaikaan vaihtuvana viikonpäivänä. Kesto 1- 2 h. Lisäksi oppilaat saattoivat kokoontua pienemmissä ryhmissä esim. välitunneilla toteuttamaan luomaansa osallisuustehtävää.

Osallistujat

-Koulun kaikki oppilaat ja opettajat olivat mukana osallisuusryhmissä.

- Oppilaat valitsivat osallisuusryhmänsä lukuvuodeksi kerrallaan.

- Huoltajat osallistuivat mm. teemaviikkoihin, joita eri osallisuusryhmät järjestivät.

Arviointi

- Kevään viimeinen osallisuusryhmien tapaaminen oli arviointitapahtuma, joka päättyi diplomien jakamiseen.

- Ryhmät arvioivat itse omaa toimintaansa keskustelemalla.

- Ryhmien tarpeellisuutta arviointiin sekä lasten että aikuisten voimin. Tämä mahdollisti uusien ryhmien muodostamisen ja tarpeettomaksi käyneiden poistumisen valikoimasta.

Materiaalit

- Kukin ryhmä käytti omaan ryhmäänsä soveltuvia materiaaleja:

media-/digiryhmä: tietokoneet, tabletit, kameroita

ympäristöryhmä: tietokoneet, projektien materiaaleja ja resursseja (myös ulkopuolisia resursseja käytetään apuna)

liikuntaryhmä: ulkopuolinen välituntileikittäjien/taukoliikuttajien kouluttaja, varojen hakeminen välituntivälineitä varten

yms.

Plussat

- Oppilaiden ymmärrys siitä, mitä tarkoittavat osallistuminen ja vaikuttaminen, on kasvanut

- Koulun yhteisöllisyys - luokkarajat ylittävää vuorovaikutusta

- Enemmän tapahtumia koulussamme ja oppilaat osallistuvat itse aktiivisemmin tapahtumien järjestämiseen

- Hyväksikoetut muutokset ovat tulleet jäädäkseen.

Kehitettävää

- Eri osallisuusryhmien välistä vuorovaikutusta tulee lisätä ja toimintaa pitäisi saada näkyvämmäksi, jotta kaikki tietäisivät, mitä eri ryhmissä tapahtuu.