Oppikirjaton koulu

Tavoitteet

Tavoitteena on ollut koulun toimintakulttuurin monipuolistaminen ja digioppimisen kehittäminen. 

Mitä tehtiin?

Opettajat kouluttautuivat ja kouluttivat toisiaan. Oppimateriaalihankinnoissa pyrittiin perinteisten oppikirjojen hankkimisen sijaan löytämään sähköisiä ja toiminnallisia materiaaleja. Toimivia käytänteitä jaettiin sekä lukuvuoden aikana että tulevaa suunnitellessa.

Miten tehtiin?

Käytettiin perinteisten oppikirjojen lisäksi tilanteeseen sopivia sähköisiä oppimateriaaleja. Arvioitiin jatkuvasti materiaalien käytettävyyttä. 

Osallistujat

Torpparinmäen peruskoulun oppilaat ja opettajat.  

Arviointi

Jatkuva arviointi ja avoin keskustelu opettajakunnan kesken. On kuunneltu oppilaiden ajatuksia ja mietteitä sekä seurattu oppimistuloksia.  

Materiaalit

Erilaiset (oppiaineen ja ikäryhmän huomioivat) maksulliset ja maksuttomat sähköiset materiaalit, toiminnalliset menetelmät.

Plussat

  • Tarjoaa mahdollisuuden huomioida erilaiset oppimistyylit 
  • Osa sähköisistä materiaaleista tukee oppilaan yksilöllistä edistymistä 
  • Lisää opettajien yhteistyötä ja pedagogista keskustelua  

Kehitettävää

  • Materiaalien runsaus aiheuttaa helposti ähkyn ja vaikeuksia osata päättää, mikä materiaali palvelee tilanteessa parhaiten 
  • Perinteisestä poikkeavat opetusmateriaalit ja -menetelmät voivat aiheuttaa ristiriitatilanteita ja muutosvastarintaa