Oppikirjaton koulu – kirjoista monipuoliseen oppimiseen

Tavoitteet

Siirtyminen oppikirjoista entistä monipuolisempaan opetukseen. 

Mitä tehtiin?

Siivottiin paljon vanhoja kirjoja pois. Tilattiin monista kirjoista pieniä sarjoja luokkakirjastoon. Hankittiin lisää tietokoneita ja digitaalisten oppimateriaalien lisenssejä. Lisättiin bussilippurahoja ja retkeiltiin enemmän. 

Miten tehtiin?

Opiskeltiin pelillisesti, panostettiin tiedonhankintaan mediasta, käytettiin kustantajien digimateriaaleja ja retkeiltiin mahdollisimman paljon, käytettiin paljon ulkopuolisia opetuksen tarjoajia. 

Osallistujat

Peruskoulun opettajia 40 ja oppilaita noin 700. 

Arviointi

Jotkut lisäsivät nopeasti paljon oppikirjatonta opiskelua, toiset opettajat siirtyivät uusiin oppimisympäristöihin hitaammin. 

Materiaalit

Digitaaliset oppimateriaalit, tietokoneet, luokkakirjastot, bussiliput. Lisäksi ulkopuolisten toimijoiden materiaalia, mm. museoiden materiaali.

Plussat

Oppilaiden digitaidot ja tutkimustaidot kehittyivät. 

Oppilaiden opiskelumotivaatio parani monipuolisuuden myötä. 

Oppilaat ja opettajat oppivat tuntemaan kaupunkia ja kaupungin mahdollisuuksia. 

 

Kehitettävää

Verkko-ongelmat. 

Sijaisen ohjeet on vaikea tehdä. 

Kokeiden ja numeroarvioinnin huono yhteensopivuus joustavaan opetukseen. 

Opetuksen tueksi pitäisi luoda valmiimpia konsepteja, ettei jokainen suunnittelisi kaikkea uudelleen. 

Opettajan työmäärä lisääntyi.