Opitun kertaaminen

Oppilas osallistuu aktiivisesti.

Tavoitteet

 • palauttaa oppilaiden mieliin aiemmin opittu asia
 • kytkeä se tulevaan/ajankohtaiseen asiaan
 • kerrata kaikkien oppilaiden mieleen edellisessä jaksossa opitun sisällön tärkeimmät asiat 
 • oppilaille mahdollisuus itsearviointiin
 • osallistaa oppilaita arvioimaan osaamistaan

Mitä tehtiin?

 • keskustelun kautta käytiin läpi aiemmin opittua
 • kytkettiin opittua ajankohtaisiin asioihin
 • pohjustettiin tulevaa oppimista

Miten tehtiin?

 • keskusteltiin oppilaiden kanssa tunnin aluksi aiemmin opitusta kymmenen minuuttia

Osallistujat

 • opettaja
 • oppilaat

Arviointi

 • opettaja pystyi keskutelun pohjalta arvioimaan luokan osaamistasoa / kuinka hyvin aiempi asia oli jäänyt oppilailla mieleen

Materiaalit

 • luokkahuone

Plussat

 • lyhyt aika

Kehitettävää

 • toimii näin