Muuttuvat oppimisympäristöt ja yhteisopettajuus

Tavoitteet

Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja, kaveritaitoja ja erilaisissa oppimisympäristöissä toimimista. Oppilas harjoittelee omatoimista työskentelyä ja omasta työskentelystä vastuun ottamista. Oppilas tutustuu koulun lähiympäristöön monipuolisesti. 

Mitä tehtiin?

Tokaluokkien yhteiset kaveritaitotunnit, usein sisätiloissa. Lähiympäristön hyödyntäminen laajasti eri oppiaineiden tunneilla etenkin ympäristöopissa.

Miten tehtiin?

Yhteistyössä kaksi luokanopettajaa 

Osallistujat

Kaksi yleisopetuksen luokkaa 

Arviointi

Jatkuva itsearviointi eri keinoin. Etenkin omaa toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Ympäristöopin tuntien tehtäviä arvioidaan tuntien aikana ja tehtävien valmistuttua. Kaveritaitotunneilla arvioidaan osallistumista keskusteluun ja ryhmätehtäviin.

Materiaalit

Tarvittavat ympäristöopin materiaalit oppitunnin sisällön mukaan ja kaveritaitotunneilla mm. tunnekortteja, MLL:n kaverimateriaaleja.

Plussat

  • Yhteisopettajuus toimiva 
  • Tilaratkaisut ja oppimisympäristöt joustavia 
  • Tavoitteet saavutettiin 

Kehitettävää

Arvioinnin monipuolistaminen