Lukupiirit kaunokirjallisuuden tutkimuskeinona

lukupiirivihko

Tavoitteet

Oppilas lukee kaunokirjallisuutta ja innostuu harrastamaan kirjallisuutta. 

Mitä tehtiin?

Oppilaaat jaetaan 2-4 henkilön ryhmiin. Ryhmä valitsee luettavaksi yhden kirjan opettajan antamista vaihtoehtoista. Vaihtoehtoisesti voi käyttää kirjamaistiaismetodia: Kuusi kirjaa kiertää ryhmässä, jokaista kirjaa luetaan alusta neljä minuuttia. Ajan loputtua kirjataan muutama havainto kirjasta ja annetaan 1-5 tähteä kirjalle. Tämän jälkeen vaihdetaan kirjaa, ja luetaan taas äänimerkistä äänimerkkiin. 

Oppilailla on käytössään lukupiirivihko, jonka sisäkanteen liimataan kuva lukupiirisymboleista. Ensimmäisellä lukupiiritunnilla luetaan lukupiirikirjasta esimerkiksi ensimmäinen luku, ja harjoitellaan lukupiirivihon täyttämistä. Lukupiirivihkoon piirretään tai liimataan symbolien kuvat. Oppilas täydentää omin sanoin vastauksen jokaisen symbolin viereen. Lukupiiriryhmä sopii seuraavalle lukupiiritunnille kotona luettavat sivut, ja merkitsee lukupiirivihon uudelle sivulle seuraavan tunnin päivämäärän sekä luettavat sivut. 

Lukupiiritunti on kerran viikossa, ja lukupiiritunnilla keskustellaan ryhmissä luetusta jaksosta. Jokainen ryhmän jäsen kertoo vastauksensa lukupiirivihon kysymyksiin, ja keskustelee näistä. 

Yhden kirjan lukemiselle voi asettaa aikarajan, esimerkiksi neljä viikkoa. Lukupiiriryhmän vastuulla on sopia luettavat sivut niin, että kirja tulee luettua määräajassa. 

Työskentelyn lopuksi tehdään arviointiesitys kirjasta ja ryhmän toiminnasta. 

Miten tehtiin?

Lukupiirityöskentelyn tueksi voi ottaa lukupiirisymbolien värisiä pieniä pahvilappuja, jotka oppilaat laittavat sinitarralla kiinni symbolia vastaavaan kohtaan. Tämä tukee etenkin kehittyviä lukijoita. 

Osallistujat

Vuosiluokkien 3-6 oppilaat, toimii myös ylemmilla luokka-asteilla. 

Arviointi

Työskentelyn lopuksi tehtiin Power Point -esitys luetusta kirjasta. Esitys sisälsi kirjan arviointia ja ryhmän toiminnan arviointia. Tämä esitys pidettiin koko luokalle. 

Materiaalit

Lasten ja nuorten romaaneja, A5-vihko, lukupiirisymbolit tulostettuna.

Plussat

Oppilaat innostuvat omaehtoisesta lukemisesta.