Kolmasluokkalaisten ohjelmoinnillisen ajattelun kehittäminen

Vesalan koululaisia, kuva: Aki Rask

Tavoitteet

  • Ohjemoinnillisen ajattelun kehittyminen
  • Yhteistyötaitojen harjoittelu
  • Robotiikkaan tutustuminen

Mitä tehtiin?

Syyslukukaudella 2017 oppilaat opiskelivat ohjelmointia monipuolisesti.

Miten tehtiin?

Alku syksystä harjoiteltiin toiminnallisilla ja konkreettisilla leikeillä ohjelmoinnillista ajattelua ja komentosarjojen kirjoittamista.  Sen jälkeen suoritettiin visuaalisen ohjelmoinnin verkkokurssi code.org -sivustolla parityönä. Tämän jälkeen oppilasryhmät rakensivat EV3-robottiautot. Valmiilla robottiautoilla oppilaat tutustuivat ohjelmointiympäristöön tekemällä pieniä ohjelmointitehtäviä, jotka pikku hiljaa vaikeutuivat.  

Osallistujat

Vesalan peruskoulun 3bc -luokan oppilaat.

Arviointi

Oppilaat tekivät itsearviointia ja vertaisarviointia paperilomakkeella sekä projektin aikana peukalomallilla. Jakson lopussa oppilasryhmät suorittivat robotiikkahaasteen sekä kirjallisen testin robotiikasta.

Materiaalit

  • code.org -sivusto
  • Lego Mindstorms EV3 -robotit 8kpl 
  • tietokoneet

Plussat

  • Oppilaat tykkäävät touhuta robottien kanssa ja muutenkin ohjelmoinnista
  • Vertaisoppiminen on palkitsevaa ja motivoivaa

Kehitettävää

  • Ohjelmointitehtävien eriyttäminen ylös- ja alaspäin
  • Oppilaiden raportointi onnistumisista ja epäonnistumisista