Kaikille yhteinen koulu - oikeesti

Kaikille yhteinen koulu

Tavoitteet

Tavoitteena on sosiaalinen integraatio.

Kaikki oman alueemme lapset yhdessä käymässä yhteistä kouluamme.

Mitä tehtiin?

Olemme luoneet koulupäivän, joka ei erottele oppijaa erilliseen ryhmään. Kaikki opiskelevat samoissa ryhmissä ja monipuoliset ryhmittelyt ovat elimellinen osa koulupäivää.

Miten tehtiin?

Ryhmissä on erilaisia oppijoita. Ryhmiä opettaa useampi aikuinen ja yhteisopettajuus on elimellinen osa järjestelyitä.

Osallistujat

Koko kouluyhteisö.

Arviointi

Työtapaa arvioidaan jatkuvasti. Erityisopettajien ja avustajien työjärjestyksiä muokataan neljä kertaa vuodessa, jotta tuki jakautuisi tasaisesti isossa yhtenäisessä peruskoulussa.

Materiaalit

Inklusiiviset järejstelyt vaativat opetusmateriaaleilta monipuolisuutta ja aikuisilta innovatiivisuutta.

Päivän aikana oppilaiden jakautuminen monimuotoisiin ryhmiin on myös ammattitaitoa vaativaa.

Plussat

Kaverisuhteet ovat oppilaille tärkeitä ja koko yhteisölle voimavara.

Opettajien välinen yhteistyö lisääntyy

Asenteet muuttuvat

Erityisen tuen osaaminen laajenee suuremmalle joukolle.

Moninaisuuden hyväksyminen lisää hyvinvointia.

Kehitettävää

Tiedonsiirrossa kehitettävää

Joustavien mallien kehittäminen tärkeää - aikuisroolien jäsentäminen tärkeää, kun ryhmässä on useita aikuisia

Luokanvalvojuuden tukeminen

VSOP-järjestelyjen kehittäminen