Ilmiötori ja Peer to peer -vertaispajat huipentavat ilmiöoppimisen jakson

Tavoitteet

- oman oppimisprosessin dokumentointi esim. google classroomiin

- oman oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekeminen

- tiedon jakaminen 

- ilmaisutaidon ja esiintymisen harjoitteleminen

- vertaisoppiminen

- vertaisarvioinnin harjoitteleminen

- rakentavan ja kannustavan palautteen antaminen

Mitä tehtiin?

Ilmiöoppimisen jakson lopulla luokat valmistelivat omiin aiheisiinsa liittyviä 60 min mittaisia työpajoja toisille oppilaille. Työpajoissa esiteltiin omia tuotoksia, annettiin toisten kokeilla ja tehdä ja sitä kautta oppia. Työpajoissa myös keskusteltiin ja annettiin mahdollisuus antaa positiivista palautetta. 

Miten tehtiin?

Luokkien suunnittelemista työpajoista laadittiin "mainos", lyhyt esitys, jossa kerrottiin työpajan aiheesta ja sisällöstä. Esityksiin tutustuttiin liikuntasaliin rakennetulla ilmiötorilla, jossa jokaisella luokalla oma esityspiste. Meillä tämä ilmiötori järjestettiin tiistaina. Ilmiötorin esitysten perusteella jokainen oppilas valitsi itseään kiinnostavat aiheet ja työpajat (kaksi pajaa), jotka olivat kuvattuina myös valmiissa valintalomakkeessa. Tämä valintavaihe toteutettiin keskiviikkona yhden oppitunnin aikana opettajan ohjaamana. Opettajat kirjasivat oppilaiden nimet heidän valitsemiensa pajojen kohdalle osallistujien määrän ja sopivien ryhmittelyjen (tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen) takaamiseksi.

Jokainen oppilas osallistui kahteen eri vertaispajaan (yksi torstaina ja yksi perjantaina). Luokan työpajaa pitävät oppilaat olivat valmistautuneet vetämään ja ohjaamaan pajaa yhdessä oman opettajansa kanssa. 

Osallistujat

1-3 -luokilla oli oma ilmiötori ja työpajat 1-3 -luokille. 

4-6 -luokilla oli  oma ilmiötori ja työpajat 4-5 -luokille.

Kaikki oppilaat osallistuivat. Luokanopettajat olivat työpajojen vetäjien tukena. Aineopettajat ja resurssiopettajat sekä koulunkäyntiavustajat olivat tukea tarvitsevien oppilaiden mukana pajoissa.

Arviointi

Opettajat arvioivat toiminnan onnistumista yhdessä oppilaiden kanssa. Toimintaa kehitetään kaikkien oppilaiden osallisuuden ja toimijuuden lisäämiseksi. Jatkossa myös ikäsekoitteisuutta enemmän.

Materiaalit

Toiminnasta riippuvaa

Plussat

- Yhteisöllinen oppiminen, koko koulun juttu

- Ilmiöoppimisen prosessien näkyväksi tekeminen

- Vertaisoppiminen

- Vertaisarviointi

- Lasten osallisuus ja toimijuus lisääntyy

Kehitettävää

Ilmiötorin sijoittaminen salin sijaan esimerkiksi käytäville ja pidemmäksi aikaa.

Opettajien osuus työpajojen ohjauksessa vähemmäksi (toimintamallin tutuksi tulemisen myötä varmasti vähenee itsestään)