Ilmiöoppimista joka päivä

Lukuvuosi jakautuu viiteen ilmiöjaksoon

Tavoitteet

 

 • toteuttaa ilmiöpohjaista, tutkivaa oppimista päivittäin 
 • ylittää oppiainerajoja 
 • oppia laaja-alaisia tulevaisuuden taitoja 
 • kehittää oppijoiden osallisuutta ja aktiivisuutta  

 

Mitä tehtiin?

Lukuvuoden 2018-2019 ilmiöjaksot :

1. Turvallisuus ja lähiympäristöni syyslomaan saakka

2. Minä ja kulttuurini joululomaan saakka

3. Pikkuprofessorit talvilomaan saakka

4. Tarinataiturit pääsiäiseen saakka

5. Nature challenge / luontohaaste kesälomaan saakka

Miten tehtiin?

Ilmiön valinta

 • Nousee opetussuunnitelmasta. 
 • Huomioidaan tavoitteet, sisällöt, ajankohtaisuus ja autenttisuus. 
 • Opettajat valitsevat vuosittain opiskeltavat ilmiöt opetussuunnitelmasta, oppilaat valitsevat omat tutkimuskohteensa ilmiöiden sisällä.
 • Määritellään mitkä oppiaineet sisältyvät ilmiöön ja mitkä jäävät erillisille työtunneille. Tämä vaihtelee ilmiöjaksoittain.

Ilmiöprosessi

 • virittäytyminen 
 • tavoitteiden ja käsitteiden määrittely
 • alkukartoitus ja kysymysten esittäminen
 • tiedonrakentelu, omat ja yhteiset tutkimuskohteet
 • esittely ja teot

Lisäksi suunnitellaan ilmiöjakson aikainen

 • asiantuntijoiden käyttö ja yhteistyö
 • oppilaiden osallisuus
 • arviointi
 • teknologian hyödyntäminen
 • koko kaupungin hyödyntäminen oppimisympäristönä

 Osallistujat

Kaikki koulun oppilaat ja aikuiset

Arviointi

 

 • Ilmiöoppimisprosesseja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. 
 • Ilmiöjakson alussa määritellään kyseisen jakson tavoitteet (oppiaineiden sisältötavoitteet, laaja-alaisen osaamisen tavoitteet tai työskentelyn tavoitteet) sekä tavat, kuinka osaamista ja edistymistä ilmiöjaksolla arvioidaan. 

 

Materiaalit

 

 • Työskentelyssä, suunnittelussa ja arvioinnissa käytetään O365- ja ItsLearning -alustoja. 
 • Jokaisen ilmiöjakson alussa suunnitellaan, miten tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään ja mitä laitteita, ohjelmia tai alustoja oppimisessa käytetään.

 

Plussat

 

 • yhteisopettajuus 
 • tutkivan oppimisen työtapojen omaksuminen 1. luokalta alkaen 
 • vertaisoppiminen 
 • oppiainerajojen ylittäminen 
 • laaja-alainen osaaminen

 

Kehitettävää

 

 • opetusryhmien pedagoginen ryhmittely ja toimivuus 
 • siirtymätilanteisiin liittyvät järjestelyt avoimessa oppimisympäristössä 
 • tavoitteidenasettelua, käsitteidenmäärittelyä ja arviointimenetelmiä kehitettävä edelleen