Ilmiöoppimista Etu-Töölön lukiossa

Case oletuskuva

Tavoitteet

ILMIÖOPPIMISEN TAVOITTEITA:

- yhdistää eri oppiaineita yhteen ja auttaa ymmärtämään asioita kokonaisuuksina

- liittää opiskellun ilmiön ympäröivään yhteiskuntaan

- tarkastelee senhetkisen yhteiskunnan todellisia ja ajankohtaisia ilmiöitä

- käyttää hyväkseen koko kaupunkia ja jopa maailmaa oppimisympäristönä

- tutustuttaa opiskelijoita alan asiantuntijoihin ja toimijoihin

- harjoittaa tulevaisuuden taitoja , työelämätaitoja ja laaja-alaisia taitoja

- käyttää kyseisten tieteenalojen työskentelytapoja ja aitoja materiaaleja

- ohjaa opisk elijoita aktiivisuuteen, it seohjautuvuuteen , vuorovaikutuksellisuuteen

ja luovuuteen 

- aktivoi opiskelijan etsimään kriittisesti lähteitä ja yhdistämään sekä tuottamaan tietoa

Mitä tehtiin?

- Opiskelija valitsee yhden oman ilmiön jakson ajaksi

 -Valitsemaansa ilmiötä opiskelija työstää vähintään kolmen eri oppiaineen kurssillOpiskelija valitsee vapaasti, mitkä kurssit lukujärjestyksestään valitsemaansa ilmiöön liittää

- Opiskelija laatii koosteen ilmiötyöstään

Miten tehtiin?

- Ilmiötyö ylittää oppiainerajat ja tarkastelee opiskelijan valitsemaa ilmiötä vähintään kolme eri oppiaineen näkökulmasta

- Työ koostuu kurssien pakollisista ilmiötyöosuuksista ja yhteenvedosta

- Kurssien pakolliset ilmiötyöosuudet sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin ensimmäisillä tunneilla

- Ilmioppimisen syventävään työskentelyyn päivät järjestetään kaksi työpäivää

- Syventävän työn vaiheessa opiskelijat työstävät omia ilmiötöitänsä

-Yhteenvedossa opiskelija pohtii ja reflektoi tutkimaansa ilmiötä eri oppiaineiden näkökulmasta. Yhteenveto on pakollinen osa kurssien suorituksia ja aineenopettaja arvioi sen osaksi kurssisuoritusta .

- Työ voidaan laajentaa koskemaan muitakin kursseja ja tehdä laajempana, jolloin opiskelija voi tavoitella ylimääräistä ilmiökurssia sekä stipendiä.

Osallistujat

Kaikki  5. jakson opiskelijat

Arviointi

- Ilmiötyö on yksi osa kurssisuoritusta. Työ arvioidaan yhdessä kurssin alussa sovitulla tavalla.

- Laajemman ilmiötyön arviointiin osallistuu eri oppiaineiden opettajista koottu ryhmä.

Plussat

Kokeiltiin uusia tapoja opiskella.

 

Kehitettävää

Ohjeistuksen laatiminen mahdollisimman yksiselitteiseksi.

Kun kokeillaan joitakin uutta, jostakin vanhasta on luovuttava.

Työmäärää ei saa kasvattaa tavanomaista jaksoa suuremmaksi. 

Erilaisten oppimismenetelmien käyttäminen edellyttää myös erilaista arviointia.