Ihminen

Ihminen ilmiönä

Tavoitteet

* Oppia ihmisen biologiasta asioita tutkien, ihmetellen ja tietoa etsien.
* Harjoitella ryhmätyön tekemistä ja opitun jakamista toisille.
* Harjoitella tvt-taitoja.
* Harjoitella ihmisen piirtämistä oikeissa mittasuhteissaan.
* Tarkastella ja oppia terveellisiä elämäntapoja.
* Harjoitella oman oppimisen arviointia.

Mitä tehtiin?

1. Ilmiöön orientoiduttiin tekemällä ajatuskarttoja siitä, mitä jo tiedettiin.

2. Ilmiötä tarkasteltiin eri tavoin:
* ihmisen piirtäminen (oikeassa koossa oppilas mallina, oikeissa mittasuhteissa)
* kehonosien nimeäminen
* luuston rakentaminen eri tekniikoin
* lihaksiin tutustuminen mm. liikunnan ja kuvataiteen keinoin
* ihmisen biologiaan tutustuminen yhteisissä opetustuokioissa esim. kirjallisuuden ja kuvien avulla sekä keskustellen (kehonosat, lihakset, luusto, hengityselimet, aivot ja hermosto, sydän ja verisuonet, ruuansulatus)
* omien terveellisen elämän osa-alueiden tarkastelu tutkien ja pohtien
* tiedonetsintä
* ryhmätyöt
* aistipajat
* tarinallisesti

3. Opittua koottiin kirjoittamalla opitusta ajatuskarttaan tai kirjoitelmina.

Miten tehtiin?

Ryhmätyöskentely, pajatyöskentely, kuvataiteen keinot, liikkuminen, keskustelu, kirjoittaminen, tutkiminen, tiedonetsintä ja dokumentointi, tietokirjat ja sadut, tietokonetyöskentely

Osallistujat

1-2 luokkien oppilaat

Arviointi

* Ennakkotietoja pohdittiin ja kirjattiin ajatuskarttoihin * Ryhmätyöskentelyä arvioitiin kirjallisesti * Ryhmätöistä annettiin vertaispalautetta suullisesti toisille ryhmille * Omaa oppimista arvioitiin kirjoittamalla kirjoitelmat tai tekemällä ajatuskarttoja * Valmiiden tuotosten ja työskentelyn arviointi

Materiaalit

Oppikirjat, tietokirjat, itse tuotetut materiaalit, vihkotyöskentely, tietokoneet, kuvataidemateriaalit

Plussat

 - Kaikki oppilaat saavat mahdollisuuden näyttää osaamistaan eri tavoin

Kehitettävää

 - Oppilaiden keskinäiseen palautteen antamiseen ja arviointiin olisi voinut olla lisää aikaa