Formgivandet av en offentlig skulptur och infogandet av designen i stadsmiljön

Offentlig skulptur

Tavoitteet

 • De studerande
  • forskar sin närmiljö och förstår att de kan påverka den
  • lär sig att använda bildredigeringsprogram som Photoshop & Gimp
  • lär sig gå en gränsgång mellan fysiskt och digitalt
  • lär sig att utföra alla skeden från skiss till färdig digital hybridbild

Mitä tehtiin?

De studerande började med att bekanta sig med offentliga verk i Helsingfors med hjälp av stadsmuseét HAMs skulpturapplikation och genom att gå och bekanta sig med skulpturerna på stan. De studerande fick som uppgift att själv formgiva en skulptur samt att hitta ett ställe på stan som de skulle vilja förändra till det bättre med hjälp av sitt offentliga verk. 

 

Miten tehtiin?

Skulpturen formgavs i vax som sedan fotograferades framför en greenscreen. Miljön som skulle förändras fotograferades också. De två bilderna sammanfogades med ett bildredigeringsprogram och skugga samt textur lades till till skulpturen.

Den färdiga bilden printades sedan ut och en utställning ordnades på skolan för samtliga verk.

Osallistujat

Studerande på kursen Ko2 - Byggda och formgivna miljöer

Arviointi

 • -

Materiaalit

 • Vax
 • "Greenscreen"
 • Kamera
 • Dator med bildredigeringsprogram

Plussat

 • De studerande tyckte om uppgiften

Kehitettävää

 • I framtiden kunde man möjligtvis göra uppgiften med hjälp av en AR-applikation så att verket faktiskt kan ses i den verkliga miljön.