Draamaprosessi lukiokurssina: Suomi 100 -esitys

Case oletuskuva

Tavoitteet

 • osallistaa oppilaita näytelmän suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja toteutukseen
 • osallistua Suomi100-juhlavuoteen
 • hyödyntää teknologiaa draamaprosessissa

Mitä tehtiin?

Lokakuun 2017 alussa aloimme tehdä koulun Suomi 100 -juhlavuoden esitystä. Tekijöinä on ollut noin 20 lukion opiskelijaa kolmelta eri vuositasolta. Opettajatyöryhmään ovat kuuluneet ilmaisutaidon opettaja, musiikin opettaja ja kuvataiteen opettaja. Työryhmä on säveltänyt ja sanoittanut esityksen kappaleet, ja kohtaukset ovat syntyneet Suomi-teemaa käsittelevien improvisaatioiden pohjalta.

Miten tehtiin?

Oppilaat ideoivat näytelmän aihetta, rooleja juonta. He kantoivat vastuun näytelmän edistymisestä ja aikatauluista. Opiskelijat ovat kokeneet työskentelyn omakseen, koska esityksen sisältö on syntynyt heidän omista kokemuksistaan ja havainnoistaan.

Opettaja on videoinut improvisaatiot ja jakanut videot Whatsappissa kunkin kohtauksen vastuuhenkilölle, joka on videon pohjalta käsikirjoittanut kohtauksen. Opettaja on vastannut käsikirjoituksen viimeistelemisestä. Koko ryhmän Whatsapp on ollut paitsi käytännön asioissa tarpeellinen myös ryhmän yhteisöllisyyttä lisäävä tekijä.

Esitystä on harjoiteltu ja se esitetään Vuosalissa, joka on ammattikäyttöön suunniteltu esittävien taiteiden tila, ja valot ja miksaus tulevat Vuotalosta ammattityönä. Esityksiä on oman koulun ja yleisölle avoimen esityksen lisäksi myös Vuosaaren alueen yhdeksäsluokkalaisille.

Osallistujat

Vuosaaren lukion opiskelijat. Lisäksi opettajatyöryhmään ovat kuuluneet ilmaisutaidon opettaja, musiikin opettaja ja kuvataiteen opettaja.

Arviointi

 • Itsearviointi
 • Vertaisarviointi
 • Näytelmän esittäminen Vuosaaren 9.luokkalaisille, huoltajille ja avoimelle yleisölle

Materiaalit

 • Näytelmäryhmän yhteinen Whatsapp -ryhmä

Plussat

 • Opiskelijat ovat kokeneet työskentelyn omakseen, koska esityksen sisältö on syntynyt heidän omista kokemuksistaan ja havainnoistaan.

 • Kokemuksena kurssi poikkeaa tavanomaisesta lukio-opiskelusta paljon, koska esityksen syntymisen kannalta jokaisen läsnäolo harjoituksissa on hyvin tärkeää.

 • Opiskelijat ovat kantaneet itse vastuuta esityksestä.

Kehitettävää

 • Esityksen koostaminen yhden jakson aikana on turhankin intensiivinen rupeama kaikille osallistujille.
 • Tulevaisuudessa täytyisikin tutkia mahdollisuuksia jakaa työskentely kahden jakson ajalle.