Digitalisering och skrivträning

Tavoitteet

Vardagskompetens: eleverna lär sig använda vardagens teknologi på ett säkert sätt som utgår från att visa respekt för andra. 

Multimitteracitet: Kunnighet i att läsa bilder. 

Digital kompetens: Eleven ska stärka sin förmåga att utnyttja digitala kompetenser. Utveckla läs- och skrivförmågan. Eleverna lär sig skriva på tangentbord. Eleverna får handledning i teknologin som används under undervisningen. 

Mitä tehtiin?

Vi hade under läsåret jobbat med alfabetet. Nu på vårterminen har åk 1 tillsammans med sina vänelever i åk 6 tränat på inloggning och utloggning på en dator. Eleverna har fått bekanta sig med e-biblioteket Ebban både med hjälp av lärplattor och datorer. Dessutom har vi testat på olika spel som hjälper eleverna att bli bekanta med tangentbordet. 

Miten tehtiin?

Vi jobbade med både Ebban och NäppisTaituri med elever i åk 1. 

Osallistujat

Elever i åk 1 och 6. 

Arviointi

Läraren kan via NäppisTaituri se och följa med hur eleverna klarar de olika spelen. Elevernas iver att läsa på ebban talar för sig och dessutom har många gärna tränat på tangentbords spelen även på egen tid. 

Materiaalit

Användarrättigheter till Ebban och NäppisTaituri. 

Lärplattor

Datorer

Plussat

Ivriga elever 

Kehitettävää

Vi behöver utveckla en bättre laddningsstation för våra ipaddar och ha fler av dem för att kunna jobba med dessa program med hela klassen på en gång.