Digiagenttitoiminta

Tavoitteet

Tavoitteena on, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus oppia digiasioita riippumatta luokanopettajan digitaidoista. 

Mitä tehtiin?

Kevätlukukaudella 2019 käynnistyi digiagenttien koulutus kerhomuotoisenaKoulutus jatkuu ja digiagenttien toiminta luokissa käynnistyy syyslukukaudella 2019.

Miten tehtiin?

Koulun digitiimi suunnitteli digitoiminnan rakenteet.  Digitutorit kouluttivat digiagentit auttamaan opettajia luokissa ja koordinoivat digiagenttien jalkautumista luokkiin. Digiagenttien varaamista varten agentit tekivät omista lukujärjestyksistään aikataulun, josta näkee, milloin he ovat käytettävissä digiagenttitehtäviin. 

Osallistujat

Koulun digitiimi, digitutorit, oppilaista valikoituneet digiagentit. 

Toiminnan kohteena ovat kaikki koulun oppilaat ja opettajat.

 

Arviointi

Hanke on tällä hetkellä koulutusvaiheessa eli oppilaita on koulutettu digiagenteiksi viime kevätlukukaudella ja koulutus jatkuu.  Innokkaita digiagentteja koulusta on löytynyt ja seuraavassa vaiheessa heidät jalkautetaan luokkiin auttamaan opettajia ja oppilaita digitaitojen oppimisessa.

Materiaalit

Kannettavat tietokoneet, iPadit, dataprojektorit, dokumenttikamerat, usb-kaiuttimet 

Plussat

Oppilaiden osallistaminen. 

Opettajat saavat apua digitaitojen opettamiseen luokalleen. 

Tasa-arvon lisääntyminen, kun kaikkien luokkien oppilaat pääsevät osallisiksi digitaitojen opetuksesta huolimatta luokanopettajan taidoista.

 

Kehitettävää

Joustavan, luotettavan ja helppokäyttöisen digiagenttien varaamisjärjestelmän kehittäminen.