Oppimisen toteutukset

Oppimisen toteutukset -sivulta löydät helsinkiläisten kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten käytännön esimerkkejä siitä, kuinka digitalisaatiota toteutetaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri kaupunkia.

Tilaa kirjautumislinkki edu.hel.fi-sähköpostiin

Kirjaudu hel.fi-sähköpostilla ja salasanalla

Digiagenttitoiminta

Digiagenttien koulutus ja käyttö luokissa

digitalisaatio digiagentti digitaidot oppilaiden osallisuus

Koulun yhtenäiset tavoite- ja digiportaat

Arabian peruskoulussa haluttiin edistää tavoitepohjaista oppimista digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen sekä tehdä oppimispolku näkyväksi. Keväällä 2019 päätimme laatia kouluumme yhtenäiset digi- ja tavoiteportaat, jotta jokaisella luokka-asteella olisi yhtenäinen linja siitä, miten tavoitteita asetetaan yhdessä oppilaiden kanssa, mitkä digitaidot minimissään kullakin luokka-asteella tulisi osata ja miten oppilaat tekevät omaa oppimispolkuaan näkyväksi (portfolio).

tavoitteiden asettelu digiportaat, ,digiportfolio

Muuttuvat oppimisympäristöt ja yhteisopettajuus

2A ja 2B (aiemmin 1A ja 1B) opiskelevat paljon yhdessä ja opettajat tekevät paljon yhteistyötä. Oppimisympäristöjä hyödynnetään joustavasti ja monipuolisesti. Koulussa tokaluokkalaisten käytössä on useita eri luokkatiloja, joista yksi on kokonaan pulpetiton. Pulpetittomassa luokassa on pulpettien sijaan penkkejä ja muutamia jumppapalloja istumista ja muuta työskentelyä varten. Penkit muuntuvat moneen eri tarkoitukseen päivän aikana. Niitä käytetään mm. pöytinä, jolloin oppilas istuu lattialla. Pulpetin ääressä työskentely on mahdollista. Myös käytävätiloja hyödynnetään oppimisympäristönä. 2A ja 2B opiskelevat paljon toiminnallisesti ja usein myös ulkona lähiympäristössä. 2A-luokalla on ollut käytössään koulun alakerrassa monipuoliset ja muunneltavat tilat. Oppimisympäristö koostuu kahdesta luokkahuoneesta, joista toisessa on pöydät. Siellä oppilaat voivat halutessaan työskennellä rauhassa itsenäisesti omissa olossaan vaikkapa pöydän ääressä. Toisessa luokkatilassa ei ole pulpetteja, vaan penkkejä sekä muutamia jumppapalloja istumista ja muuta työskentelyä varten. Penkit muuntuvat moneen eri tarkoitukseen päivän aikana. Niitä käytetään mm. pöytinä, jolloin oppilas istuu lattialla. 2A-luokka opiskelee siis eri oppimisympäristöissä mahdollisimman toiminnallisesti käyttäen monipuolisia työtapoja. Tähän tarkoitukseen pulpetiton kokeilu sopii hyvin. Luokkatilat mahdollistavat nyt erinomaisesti liikkumisen, pistetyöskentelyn, koko luokan yhdessä tekemisen ja rauhallisen, itsenäisen työskentelyn. Luokkatilojen lisäksi käytössä on lähes koko ajan myös käytävätila, jonka ruutukuvioinen lattia tekee mahdolliseksi käyttää monia erilaisia tehtävätyyppejä opiskelussa. Sisätila- oppimisympäristöjen lisäksi 2A-luokka opiskelee usein ulkona , mikäli se on mahdollista. 2.lk:t käsittelevät kaveritaitoja viikottain kaveritaitotunneilla. Kaveritaitotunnit on aloitettu jo ensimmäisen luokan kevätlukukaudella 2018. Kaverituntien tavoite on ennaltaehkäistä riitatilanteita, syrjäytymistä ja kiusaamista.

yhteistyötaidot, lähiympäristö, yhteisopettajuus

Sähköinen portfolio oppilaan arvioinnin tukena

Paloheinän ala-asteella sähköinen portfolio on käytössä koulun jokaisella oppilaalla. Oppimispäiväkirjamuotoiseen portfolioon oppilas on kirjoittanut kuvauksia omasta oppimisestaan vähintään kolme kertaa lukukauden aikana (eli vähintään kuusi kuvausta vuodessa). Sähköinen portfolio toimii oppilaan itsearvioinnin tukena. Oppimispäiväkirjaan oppilas kirjoittaa pohdintaa omasta oppimisestaan. Pohdinnan tukena oppilas voi käyttää Oppimisen taloa. Oppimisen talosta löytyy sekä eri oppiaineiden sisältötavoitteita että opetussuunnitelman laaja-alaisia tavoitteita oppilaalle ymmärrettävässä muodossa. Paloheinän portfoliotyö on vielä kesken. Portfolion raameja tarkennetaan ja muokataan paremmin arviointia tukeviksi lukuvuodelle 2019-2020.

portfolio, digiportfolio, oppimispäiväkirja, arviointi, itsearviointi

Älypuettavat ja älytuotteet, tutoroppilaat asiantuntijoina

Teknologialuokan oppilaitten ilmiö: Tehtävänä suunnitella älytuote/älypuettava, jossa käytetään ohjelmointia tuotteen toiminnassa. Toteutuksessa hyödynnetään myös 3D mallinnusta. Ilmiöstä tehdään prosessikuvaus suomeksi ja englanniksi

ohjelmointi teknologia älytuote älypuettava

Tipuprojekti Pitäjänmäen peruskoulussa

Pitäjänmäen peruskoulun seitsemännen luokan oppilaat toteuttivat loppuvuodesta 2018 projektin, jossa he tutustuivat lintuihin ja niiden merkitykseen. Projekti huipentui munien haudontaan ja tipujen syntymään. Projektin hautomis- ja kuoriutumisvaihetta oli mahdollista seurata reaaliaikaisen suoratoiston avulla (livestriimaus). Linkki suoratoistoon jaettiin koko koululle ja eri yhteistyötahoille.

laaja-alainen osaaminen digitalisaatio ilmiöoppiminen osallisuus

Pihlajamäen ala-asteen digimessut

Järjestimme koulullamme digimessut. Tutustuimme monipuolisesti monilukutaitoon ja opetusteknologiaan: robotteihin, lisättyyn todellisuuteen, arkielämän mobiilisovelluksiin ja ohjelmointiin.

robotiikka ohjelmointi TVT-taidot monilukutaito arjen taidot

Puistopolun peruskoulun 1A:n green screen -leffaprojekti

Puistopolun peruskoulun 1A -luokan oppilaat tekivät luokan yhteisen elokuvan, jossa oppilaat näyttelivät itse suunnittelemillaan ja valmistamillaan käsinukeilla. Elokuvan kuvaamiseen käytettiin green screen -tekniikkaa ja DoInk -appia.

elokuva näytelmä greenscreen

Helhetsskapande undervisning med e-portfolio som verktyg

Åk 2 i Drumsö ls har arbetat helhetsskapande kring fenomenet "mysterier". Lärarteamet har tillsammans planerat ramarna för lärprocessen utgående från läroplanens mål och eleverna har varit delaktiga i planeringsprocessen. Eleverna har dokumenterat lärprocessen i sin digitala portfolio.

helhetsskapande portfolio utvärdering lärprocess

Mobiilipeli taidekasvatuksellisena metodina

Mobiili karttapohjainen oppimisalusta muutti perinteisen galleriakävelyn innostavaksi taidekokemukseksi! Helsingin medialukion kuvataiteen opiskelijat vietiin näyttöpäivänä Seppo-pelissä Helsingin taidegallerioihin. Kuvataideopettajat olivat luoneet Seppo-alustalle "pelilaudaksi" Helsingin keskustan kartan, johon oli merkitty 14 galleriaa. Jokaisesta galleriasta opettajat olivat valmistaneet omat multimediaaliset tehtävänsä, jotka opiskelijat toteuttivat galleriassa vieraillessaan ja palauttivat peliä ohjaavalle opettajalle. Pelikierrokseen kuului käydä viidessä galleriassa. Tämä mobiilipeli sai niin opiskelijat kuin opettajatkin innostumaan!

kuvataide Seppo mobiilipeli lukio Helsingin medialukio Taidekasvatus pelipedagogiikka

Ilmiöoppimista joka päivä

Jätkäsaaren peruskoulussa opiskellaan ilmiölähtöisesti päivittäin. Lukuvuosi jakautuu viiteen ilmiöjaksoon. Lomat toimivat ilmiöiden rytmittäjinä ja ilmiöjaksot ovat pituudeltaan ja sisällöiltään erilaisia sekä painottuvat eri tavalla eri oppiaineisiin. Oppilaat työskentelevät ikäsekoitteisissa, erikokoisissa ja inklusiivisissa ilmiöryhmissä joka aamu. Päivä aloitetaan kokoontumalla yhdessä olohuoneeseen, jossa käsitellään yhdessä ilmiöön liittyviä, ajankohtaisia aiheita, hyödynnetään musiikkia ja taidetta, katsotaan dokumentteja ja uutisia ja sovitaan päivän työt. Ajankohtaisia ilmiöitä käsitellään opetussuunnitelman tavoitteista ja sisällöistä käsin. Jokainen ilmöjakso päätetään yhdessä ja oppimisprosessia ja ilmiön tuotoksia esitellään muille oppilaille, vanhemmille ja lähiyhteisölle.

ilmiöoppiminen, laaja-alainen osaaminen

Apparatön - digitala vertyg och multiliteraciet

Utgående från Helsingfors plan för småbarnspedagogik jobbade vi med spelet Apparatön: ” Barnen ska uppmuntras att undersöka och observera informations-och kommunikationsteknikens roll i vardagslivet och stifta bekantskap med olika digitala verktyg, applikationer och spel.”

daghem multiliteraciet småbarnspedagogik