Oppimisen toteutukset

Oppimisen toteutukset -sivulta löydät helsinkiläisten kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten käytännön esimerkkejä siitä, kuinka digitalisaatiota toteutetaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri kaupunkia.

Tilaa kirjautumislinkki edu.hel.fi-sähköpostiin

Kirjaudu hel.fi-sähköpostilla ja salasanalla

Vardagskompetenser som ämnesövergripande temahelhet

Förskolan, åk 1 och åk 2 samarbetade under en temavecka med temat "vardagskompetenser". Eleverna gick runt i åldersblandade grupper till olika stationer som alla på olika sätt behandlade temat. Eleverna fick bland annat lära sig första hjälp, om hälsosamma livsvanor genom att bland lära sig vikten med att tvätta händerna samt tillreda fruktsallad, sortering, byktvätt genom spel och mycket mer!

vardagskompetenser ämensövergripande temahelhet

IKT-kunskapstrappa för åk 1-9

Vår IKT-arbetsgrupp bestående av lärare från åk 1-9 utarbetade tillsammans en kunskapstrappa som sammanfattar vad eleverna skall lära sig och när de skall lära sig det.

kunskapstrappa digital kompetens

Katapult på robot

Planering och byggande av katapult i trä. Fokus på funktion och hållbarhet vid tillverkningen. Den färdiga produkten monterades på en VEXiq robot. Samtidigt tillverkades ett slott i tyg för att ha något att skjuta på.

STEAM slöjd

Ihminen -ilmiökurssi Ressun lukiossa

Kurssilla kuvaillaan ihmiselimistön anatomisia rakenteita ja fysiologisia toimintoja ja selvitellään niiden biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia perusteita. Kurssi on jaettu viiteen teemaan: - Aistit ja aistielimet: näkö ja silmä, kuulo ja korva, haju ja nenä, maku ja kieli, tunto ja iho - Hermosto ja aivot - Peruselintoiminnot: verenkierto, hengitys, energian tuotanto ja -kulutus - Liikkuminen: luusto, lihakset, hermoston merkitys - Tiedonhankinta: veri- ja virtsakokeet, veren- ja silmänpaine, ultraääni, röntgenkuvaus, TT, PET, magneettikuvaus, koepalat

Aistit, peruselintoiminnot, hermosto, luusto ja lihakset, lääketieteellinen kuvantaminen

Osalliseksi omaan elämään! Hyvinvointihanke

Innovaatiomme on nelivuotinen hyvinvointiohjelma. Joka vuodelle on oma teema: liikunta, ravinto, lepo ja kulttuuri. Teemoja käsitellään pitkin vuotta ja erityisesti ilmiöjaksoissa oppilaat pääsevät syventymään teemoihin. Syksyisin vuoden teemaa käsitellään luonnon näkökulmasta ja keväisin urbaanista Helsinki-näkökulmasta. Digitaidot ovat tärkeässä osassa ilmiöteemojen tutkimisessa: tutkimuskysymysten ja -menetelmien valinnassa sekä työskentelyvaiheessa ja valmiissa tuotoksessa.

Sähköisen portfolion käyttö ilmiöoppimisen välineenä

Koulumme 7.-9. luokan oppilaat käyttivät sähköistä portfoliota yhtenä ilmiöoppimisen välineenä syksyllä 2018. Portfolioalustana käytettiin Google Classroomia, jonne oppilaat raportoivat työskentelyn eri vaiheita. Arviointi toteutettiin jatkuvana arviointina sekä oppilaiden vertaispalautteena.

Ilmiöoppiminen, Sähköinen portfolio, Google Classroom

Roihikan ilmiöoppimisen malli

Roihuvuoren ala-asteen koulussa kehitettiin ilmiöpohjaisen oppimisen prosessia käyttämällä työpajatoimintaa elämyksellisten kokemusten antajana ja ajattelun virittäjänä sekä soveltamalla tutkivan oppimisen mallia.

laaja-alaiset tutkiva taidot , ,työpajaoppiminen,minäpystyvyys ilmiöpohjainen oppiminen, oppiminen

Ilmiömäistä banaania Suomenlinnassa

Koulun oppilaskunnan hallitus valitsi syksyllä koko koulun ilmiön aiheeksi banaanin. Selvitimme viikon alussa tietoa banaanista ja rakensimme ilmiötä, tutkivan oppimisen avulla. Oppilaat tekivät ennakkokäsitykset asiasta, tutkimuskysymykset ja hypoteesit kysymyksiin. Tämän jälkeen oppilaat tekivät pienryhmissä erilaisia tutkimuskysymyksien suuntaisia tutkielmia. He tutkivat banaaniviljelyn historiaa, banaanin matkaa viljelijältä, banaanin kypsentämön kautta kuluttajalle. Ilmiöviikko purettiin saman viikon lauantaina, avoimien ovien päivässä, jossa myös vanhemmat olivat mukana. Oppilaat tekivät banaanin matkasta näytelmän, animaatioita, musiikkia banaanista. Lisäksi lukuisia esitelmiä ja ryhmätöitä, sekä kyselyitä mm. banaanin kypsyysasteista.

Ilmiö,banaani,draama,musiikki

Oppikirjaton koulu

Koulun toimintakulttuurissa on korostettu monipuolisia oppimismateriaaleja ja -menetelmiä. Perinteisten painettujen oppikirjojen ohella on hyödynnetty mm. erilaisia sähköisiä materiaaleja, koulukirjastoa ja toiminnallisia menetelmiä.

OPS2016, osallisuus, oppikirjaton koulu, digioppiminen

Oppikirjaton koulu – kirjoista monipuoliseen oppimiseen

Oulunkylän ala-asteella siirryttiin oppikirjattomaan kouluun. Tämä toteutettiin opiskelemalla pelillisesti, panostamalla tiedonhankintaan mediasta, käyttämällä kustantajien digimateriaaleja, retkeilemällä sekä käyttämällä ulkopuolisia opetuksen tarjoajia.

koulun käyttö ,luokkakirjasto ulkopuolisten digitaaliset oppimisympäristöt,digipolku, oppimisympäristöjen

II maailmansota uutisissa Green Screenin avulla

Puistolan peruskoulussa opeteltiin historian tapahtumiin eläytymistä sekä digi-, esiintymis- ja historiataitoja kuvaamalla toiseen maailmansotaan liittyviä uutisvideoita Green Screenin avulla.

draamapedagogiikka

Yhteisopettajuus monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä

Kouluun hankittiin uusia kalusteita ja digitaalisia laitteita, osa tiloista muutettiin monipuolisiksi oppimisympäristöiksi ja oppimisympäristöjä laajennettiin koulun kaikkiin tiloihin ja ulkopuolelle, rakenteita uudistettiin palvelemaan yhteisopettajuutta.

digioppiminen, yhteisopettajuus, oppimisympäristö