Oppimisen toteutukset

Oppimisen toteutukset -sivulta löydät helsinkiläisten kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten käytännön esimerkkejä siitä, kuinka digitalisaatiota toteutetaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri kaupunkia.

Tilaa kirjautumislinkki edu.hel.fi-sähköpostiin

Kirjaudu hel.fi-sähköpostilla ja salasanalla

OPS:n laaja-alaisia tavoitteita Lego-roboteilla

Lego-robotit valittiin välineeksi kolmasluokkalaisten oppimaan oppimisen ja ajattelun taitojen harjoittelemiseen.

Ilmiöopiskelu, Laaja-alaiset tavoitteet, Lego-robotit

Uusi Minä brändinä -kurssi Torkkelissa

Kurssin aikana opiskelijat tekivät ansioluettelon eli cv:n ja osaamisportfolion, harjoittelivat esiintymistä toistensa edessä ja avulla, miettivät osaamispaketteja asiakkaille ja ottivat tiimeissä vastaan aidon työtehtävän eli "haasteen", jonka asetti tarjolle yhteistyökumppani työelämästä "WorkPilots -keikkatyöalusta". Työskentelyä ohjasi kolme eri oppiaineiden opettajaa, kaksi kuvataide- ja yksi yhteiskuntaopin opettaja.

yrittäjyyskasvatus muotoilu kuvataide lukio cv osaamisen näyttäminen

Immersio tulee

Immersiivinen opiskelutila on kokemuksellinen tila, jossa monikanavaisesta kokemuksesta pääsee osalliseksi kokonainen ryhmä kerralla.

Digitalisaatio

Kaikille yhteinen koulu - oikeesti

Hiidenkiven koulussa on luotu yhteinen koulukokemus kaikille. Erilaiset oppijat opiskelevat samoissa ryhmissä. Tuki ei ole paikka vaan palvelu, joka tuodaan oppilaiden luokse!

Inkluusio

Ilmiöillä uutta oppimista ja opettajuutta luomassa

Hiidenkivessä on luotu pitkäkestoinen ja aidosti opiskelukulttuuria muuttava työskentelytapa, jossa ainejakoisuus rikotaan ilmiölähtöisyyden toteuttamiseksi. Yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa on luotu jokaiselle luokka-asteelle kaksi jakson mittaista ilmiökokonaisuutta, joihin oppituntejaan antaa neljä ainetta.

Ilmiöopetus, laaja-alainen osaaminen

Digitalisering och skrivträning

Vi har med eleverna gått igenom hela alfabetet och nu har vi tränat på användningen av dator och lärplatta. Eleverna har bekantat sig med bokstäver på tangentbordet. Dessutom läser vi e-böcker på Ebban.

Digitalisering lärplattor tangentbordsträning

Lauttasaaren ala-aste – Pulpetiton koulu

Fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen luominen ja aktiivinen käyttö

Digipolku Sähköiset oppimisympäristöt Sähköiset portfoliot Tiedon ja osaamisen jakaminen Yksilöllinen eteneminen

Ilmiömalli isossa yhtenäisessä peruskoulussa

Kysessä ei ole kokeilu tai ykisttäinen oppimisen toteutus, vaan kyse on koko koulun toimintakulttuurin pitkäaikaisesta ja määrätietoisesta kehittämisestä, joka alkoi uuden OPS:n myötä ja jatkuu edelleen.

ilmiöoppiminen laaja-alainen osaaminen yhteisopettajuus, poikkitieteellisyys

Valfria ämnen i årskurs 4-6

Eleverna planerar och genomför i åldersblandade grupper en temahelhet under valfria ämnen.

valfrihet styrkor elevmedverkan temaundervisning

Sähköinen portfolio lukuvuosiarvioinnin perustana

Koulussamme käytetään digitaalista portfoliota kaikissa oppiaineissa ja arviointimme perustuu digitaaliseen portfolioon tuotettuun materiaaliin ja siellä käytyyn keskusteluun, itsearviointiin ja opettajan antamaan arviointiin. Oppilaat asettavat portfoliossa tavoitteita, dokumentoivat työskentelyään, reflektoivat toimintaansa ja arvioivat osaamistaan, oppimistaan ja edistymistään. Lisäksi opettaja antaa portfolion avulla oppilaalle formatiivista arviointia.

arviointi portfolio itsearviointi vertaisarviointi oppimisen tavoitteet laaja-alainen osaaminen Teams

Ilmiömäistä banaania

Koulun oppilaskunnan hallitus valitsi syksyllä koko koulun ilmiön aiheeksi banaanin. Selvitimme viikon alussa tietoa banaanista ja rakensimme ilmiötä, tutkivan oppimisen avulla. Oppilaat tekivät ennakkokäsitykset asiasta, tutkimuskysymykset ja hypoteesit kysymyksiin. Tämän jälkeen oppilaat tekivät pienryhmissä erilaisia tutkimuskysymyksien suuntaisia tutkielmia. He tutkivat banaaniviljelyn historiaa, banaanin matkaa viljelijältä, banaanin kypsentämön kautta kuluttajalle. Ilmiöviikko purettiin saman viikon lauantaina, avoimien ovien päivässä, jossa myös vanhemmat olivat mukana. Oppilaat tekivät banaanin matkasta näytelmän, animaatioita, musiikkia banaanista. Lisäksi lukuisia esitelmiä ja ryhmätöitä, sekä kyselyitä mm. banaanin kypsyysasteista.

ilmiö banaani draama musiikki

Tekstiili- ja muotialan Kiertoon-hanke

Sitran rahoitus mahdollisti Kiertoon-hankkeen ja verkko-oppimisympäristön rakentamisen. Rahoituksella on toteutettu opettajille täydennyskoulutusta työpajoihin ja päätösseminaariin osallistumalla. Opiskelijoille on järjestetty 1 - 2 päivän mittaisia kiertotaloustuotteen valmistamisen työpajoja. Hankeryhmä on kartoittanut Ruotsin, Hollannin ja Suomen tekstiili- ja muotialan kiertotaloustilannetta ja -pedagogiikkaa. Kiertoon-verkko-oppimisympäristön sisällön tuottaminen on haastanut pohtimaan digitaalisen oppimisympäristön sisällön tuottamiseen liittyviä asioita.

Ilmastonmuutos kiertotalous tekstiili- ja muotiala tekstiilijäte suljettu kierto zero waste