2.-luokan koodauspäivät

Oman tanssipätkän koodausta

Tavoitteet

Koodaus

 • Tietää, mikä on algoritmi
 • Osata antaa sekä seurata ohjeita / algoritmiä
 • Osata löytää virheitä ja parantaa ohjeita / alrgoritmiä
 • Kirjoittaa koodi / algoritmi
 • Pilkkoa koodi osiin
 • Miettiä yksinkertaisin tapa kirjoittaa koodi

Musiikki

 • Laatia oma sävellys käyttäen pentatonista asteikkoa ja sitten kirjoittaa se nuotiksi.

Muu

 • Toimia yhdessä muiden kanssa
 • Ratkaista ongelmia
 • Toimia systemaattisesti

Mitä tehtiin?

Viisi erilaista koodaukseen / ohjelmointiin liittyvää tehtävää:

Bee-Boteilla koodaus matoilla

 • tehtävänä esimerkiksi: kirjoita oma nimi kirjainmatolla, koodaa beebot paikasta A paikkaan B maalaisnäkymämatolla
 • Oppilaat toimivat 2-3 henkilön ryhmissä yhdessä
 • Paljon koodin korjausta (debugging)

iPad sovellus - LightBot

 • Oppilaat etenivät omaan tahtiin itsenäisesti
 • Sovelluksessa tulee ryhmityksen, toiston tärkeys esille

Piirtäminen ohjeiden / algoritmin mukaan, debugging eli virheiden korjaus

 • Oppilaat saivat pistepaperin, jossa oli jo valmiisi piirrety kuva (esim. talo)
 • Parin kanssa, toinen antoi ohjeen ja toinen piirsi. Sitten verrattiin ja mietittiin missä meni vikaan, miten voitaisii parantaa ohjeita algoritmiä

Oman koodin luominen (musiikki)

 • Oppilaat laativat kahden tahdin mittaisen sävellyksen käyttäen pentatonista asteikkoa. Apuna heillä oli metallofonit, joissa jokaiselle sävelelle oli oman värinen laatta.
 • Oppilaat merkitsivät sävellyksensä paperille ensin väriraitoina ja sen jälkeen kirjoittivat sen nuotteina nuottiviivastolle.

Koodin pilkkominen osaan ja uuden koodin kirjoittaminen (Alkuperäinen idea Barefoot Computing -sivustolta)

 • decomposition eli koodin hajottaminen / pilkkominen osiin
 • katsoimme muutaman tutting videon - miten se voitaisiin eittää koodina, miten se voitaisiin pilkkoa osiin, jotta sitä olisi helppo seurata
 • Oppilaat pienissä ryhmissä 2-4 hlöä, tekivät oman koodin kuvilla ja symboleilla omasta tutting-tanssista
 • Vaihdettiin koodeja ja testattiin pystyikö niitä seuraamaan tarkasti

Miten tehtiin?

 • Pidimme kaksi koodauspäivää, yhteensä viisi oppituntia.
 • Oppilaat oli jaettu viiteen ryhmään (sekaisin eri luokista), n 12-13 oppilasta / ryhmä.
 • Jokaisella aikuisella oli erilainen koodaukseen / ohjelmointiin liittyvä tehtävä, jonka he vetivät viisi kertaa
 • Oppilaat siis kiersivät jokaisessa pisteessä / tehtävässä. 

Osallistujat

2. lk:n oppilaat, opettajat (3kpl), avustajat (2kpl) ja joko englannin opettaja tai laaja-alainen erityispettaja (pitivät samaa pistettä eri tuntien aikana)

Arviointi

 • Opettaja/ aikuinen pystyi esittämään tarkempia kysymyksiä,koska ryhmät olivat pienempiä kuin koko luokka, jolloin oppilaan ymmärry ja logiikka tulivat paremmin esille
 • Opettajat / aikuiset pytyivät havannoimaan ja seuraamaan oppilaiden omien ideoiden syntyä, ongelman ratkaisua että yhteistyötaitoja
 • Lisäksi kolme kirjallista tehtävää tuotettiin osana kolmea eri aktiviteettiä

Materiaalit

 • iPadeja tarpeeksi jokaiselle ryhmän jäsenelle, esim. LightBot sovellus
 • Beet-Botteja että mattoja tarpeeksi
 • metallofonit, moniste oman sävellyksen kirjoittamista varten
 • Monisteet

Plussat

 • Oppilaat olivat innostuneita
 • Oppilaat työskentelivät eri ryhmissä ja eri ihmisten kanssa kuin normaalisti
 • Aikaa oli hyvä määrä - yksi oppitunti / aktiviteetti siirtymineen oli riittävästi
 • Opettajalle oli mukavaa toistaa sama tehtävä useampaan kertaa, silloin omaan tehtävään jaksoi myös panostaa erilailla koska tiesi, että sen opettaa enemmän kuin kerran

Kehitettävää

 • Joskus aikaa olisi saanut olla enemmänkin - kaikki ei aina saanut valmiiksi
 • Välineitä pitää olla tarpeeksi, jotta kaikki voivat heti tehdä omaa tehtävää
 • Tärkeä olla aikaa käydä tehtävät ja tavoitteet läpi mukana olevien aikuisten kanssa
 • Oppilaille itsearviointia koko jutun päätteeksi - siitä voisi kerätä infoa seuraavaan koodausopetustuokioihin