Älypuettavat ja älytuotteet, tutoroppilaat asiantuntijoina

Urheilupohjallinen UrPo

Tavoitteet

Oppimisen edistäminen, oppilaiden ja opettajien yhteistoiminta ja osallisuus, koulukulttuurin muutos (tarkemmin ”Miten tehtiin osassa”)

Mitä tehtiin?

Syksystä 2015 asti olemme olleet yhteistyössä Yliopiston Co4Lab-hankkeessa. Valitsimme 7. vuosiluokan oppilasprojektiksi hankkeeseen älytuote/-vaateprojektin. Teemme edelleen (kevät 2019) yhteistyötä - projektin nimeksi on vain vaihtunut InnoKomp (vuonna2018). Yhden vuosiluokan sijaan olemme vuodesta 2016 ottaneet hankkeeseen mukaan vain teknologiapainotteisen valintaluokan.

Miten tehtiin?

Co4Lab-hankkeen yhteydessä nähtiin selkeänä vaihtoehtona kouluttaa oppilaita samoissa koulutuksissa kuin opettajatkin. Tällöin oppilaista tuli aihealueen asiantuntijoita samaan aikaan opettajien kanssa ja he toimivat oppilasopettajina

Osallistujat

Luokkien 7,8 ja 9 teknoluokkien oppilaat sekä opettajat (tn, ts, ku, ma, atk, äi, en)

Arviointi

Sivun alalaidassa kuvana oppilasopettajan eli tutorin kuvaus toteutuksesta (englanninkielellä).

Materiaalit

      Tarkempi materiaalikuvaus tulossa.

Plussat

  • Oppilaat pääsevät laajentamaan osaamistaan mielenkiintonsa alalla ja tämä tuo lisää potkua heidän intohimoonsa. 
  • Antaa oppilaille täysin uuden kuvan opettamisesta, luo yhteistyö-, esiintymis- ja kommunikointitaitoja, laajentaa teknologia- ja ohjelmointitaitoja, 
  • Tuo opettajille uusia näkemyksiä ja luo uuden yhteisymmärryksen heidän ja oppilaiden välille. 

 

Kehitettävää

  • Oppilasopettajien eli tutorien osallistaminen laajemmin opetuksessa.