Fenomenbaserad inlärning kännetecknas av utbyte av expertis, ett undersökande grepp, lärandeorientering och tvärvetenskaplighet. Utnyttja de verktyg som har tagits fram som stöd för planering, genomförande och bedömning av fenomenbaserad inlärning.

Vi har tagit fram nya verktyg för planering, genomförande och bedömning av fenomenbaserad inlärning (också kallad helhetsskapande inlärning). Alla verktyg kan användas digitalt eller i utskriftsform, och de kan anpassas för olika inlärningssituationer och -behov. Vi hoppas att dessa verktyg möjliggör en inspirerande och gemenskaps-baserad process, där de lärande har tid att förundras, undersöka, bli intresserade och förvånas. Vi önskar er alla inspirerande stunder med den fenomenbaserade inlärningen!

Kort för fenomenbaserad inlärning

Då den fenomenbaserade inlärningen planeras, genomförs och bedöms med hjälp av korten, riktas fokus på sådant som ur processynvinkel är väsentligt.

Lärarens kort, PDF
Elevens kort, PDF


Planeringsverktyg

Planeringsmallar för utskrift:
Planeringsmall för utskrift för läraren, PDF
Planerings-/samarbetsmall för utskrift för eleven, PDF

Redigerbara filer: Ladda ner filen och spara den på din dator:
Redigerbar planeringsmall för läraren, Powerpoint
Redigerbar planerings-/samarbetsmall för eleven, Powerpoint


Verktyg för bedömning

Ladda ner filen och spara den på din dator:
Ämnesspecifik bedömning, Powerpoint
Bedömning av mångsidig kompetens, Powerpoint
Bedömning av fenomenprocessen, Powerpoint
Referentgranskning och samarbete, Powerpoint