Koulutukset

Tälle sivulle on koottu ajankohtaisia nostoja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölle suunnatuista digitalisaatioon ja tietoteknologian opetus- ja opiskelukäyttöön liittyvistä koulutuksista. Toimialan henkilöstö ilmoittautuu koulutuksiin sisäisen verkon koulutuskalenterissa ellei ole muutoin ohjeistettu.


Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen

Opettajien ja rehtoreiden tietoteknologisia perustaitoja kehittävät täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, jonka tavoitteet liittyvät digi.hel.fi-tasolle 1 (tavoitekuvaukset lyhyesti täältä). 

  • Tutoropettajat antavat tukea palveluiden peruskäytössä
  • Kouluille ja oppilaitoksille ilmoitetaan alkukeväästä pilvipalveluiden toimipistekohtaisista koulutuksista

Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen

Opettajien tietoteknologian opetuskäytön syventäviä sekä menetelmällisiä pedagogisia taitoja kehittävät täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, jonka tavoitteet liittyvät digi.hel.fi-tasolle 2 (tavoitekuvaukset lyhyesti täältä).

  • Kieli, vuorovaikutus ja ajattelun taidot -asiantuntijaopettajatiimin tilauskoulutukset.
  • Jatkuva arviointi ja portfolion käyttö -koulutukset 31.1. 2019| 26.3.2019 | 11.4.2019 
  • Monilukutaito, 28.2.2019

Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjä- ja kouluttajaosaaminen

Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjän ja kouluttajan taitojen kehittämiseen tähtäävät koulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, jonka tavoitteet liittyvät digi.hel.fi taitotasoon 3 (tavoitekuvaukset lyhyesti täältä).

  • Lukion vertaismentoreiden koulutuspajapäivät, 16.1.2019 | 16.4.2019
  • Johdanto oppimisanalytiikkaan, 15.2.2019