Koulutukset

Tälle sivulle on koottu ajankohtaisia nostoja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölle suunnatuista digitalisaatioon ja tietoteknologian opetus- ja opiskelukäyttöön liittyvistä koulutuksista. Toimialan henkilöstö ilmoittautuu koulutuksiin sisäisen verkon koulutuskalenterissa ellei ole muutoin ohjeistettu.


Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen

Opettajien ja rehtoreiden tietoteknologisia perustaitoja kehittävät täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, jonka tavoitteet liittyvät digi.hel.fi-tasolle 1 (tavoitekuvaukset lyhyesti täältä). 

  • MS o365-pilvipalveluiden peruskäyttö, elo-marraskuussa, toimipisteissä - rehtori tilaa kouluttajan ohjeiden mukaan
  • Google GSE–pilvipalveluiden peruskäyttö, elo-marraskuussa, toimipisteissä - rehtori tilaa kouluttajan ohjeiden mukaan
  • Teams-osaamisen päivitys tutoropettajille, 25.9. Lahti, Teollisuuskatu 23 A2
  • Seppo.io-koulutus asiantuntijaopettajille ja digipedatiimille, 27.9. Työväenopiston Viipuri-salissa
  • Seppo.io-koulutukset tutor- ja mentoropettajille sekä digiagenteille, 1.10./9.10./29.10./30.10.

Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen

Opettajien tietoteknologian opetuskäytön syventäviä sekä menetelmällisiä pedagogisia taitoja kehittävät täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, jonka tavoitteet liittyvät digi.hel.fi-tasolle 2 (tavoitekuvaukset lyhyesti täältä).

  • Kieli, vuorovaikutus ja ajattelun taidot -asiantuntijaopettajatiimin tilauskoulutukset.
  • Arviointi, laaja-alainen osaaminen ja portfolion käyttö, 15.11.2018, Teollisuuskatu 23 A1, A 213

Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjä- ja kouluttajaosaaminen

Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjän ja kouluttajan taitojen kehittämiseen tähtäävät koulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, jonka tavoitteet liittyvät digi.hel.fi taitotasoon 3 (tavoitekuvaukset lyhyesti täältä).

  • Lukion vertaismentoreiden koulutuspajapäivät, 10.10.2018, 13.11.2018 ja 16.1.2019