Koulutukset

Tälle sivulle on koottu ajankohtaisia nostoja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölle suunnatuista digitalisaatioon ja tietoteknologian opetus- ja opiskelukäyttöön liittyvistä koulutuksista. Toimialan henkilöstö ilmoittautuu koulutuksiin sisäisen verkon koulutuskalenterissa ellei ole muutoin ohjeistettu.


Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen

Opettajien ja rehtoreiden tietoteknologisia perustaitoja kehittävät täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, jonka tavoitteet liittyvät digi.hel.fi-tasolle 1 (tavoitekuvaukset lyhyesti täältä). 

 • Tutoropettajat tukevat opettajia digitalisaation pedagogisessa hyödyntämisessä
 • Koulut ja oppilaitokset voivat tilata GSE- ja o365 -pilvipalveluiden pedagogisen käytön koulutuksia toimipisteelleen
 • Mobiilioppimisen peruskoulutukset keväällä 2019
 • Tokaluokkaisten taideretken Seppo-koulutus 9.5.2019 klo 14-16, Mäkelänkatu 84, 4.krs

Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen

Opettajien tietoteknologian opetuskäytön syventäviä sekä menetelmällisiä pedagogisia taitoja kehittävät täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, jonka tavoitteet liittyvät digi.hel.fi-tasolle 2 (tavoitekuvaukset lyhyesti täältä).

 • Kieli, vuorovaikutus ja ajattelun taidot -asiantuntijaopettajatiimin tilauskoulutukset.
 • Oppimisen ympäristöt -asiantuntijaopettajatiimin tilauskoulutukset.
 • Portfoilio-oppiminen, arviointi ja laaja-alainen osaaminen -asiantuntijaopettajatiimin tilauskoulutukset.
 • Jatkuva arviointi ja portfolion käyttö -koulutukset 31.1. 2019| 26.3.2019 | 11.4.2019 
 • Monilukutaito, 28.2.2019
 • Pelillisen opetuksen iltapäivä, STEAM, robotiikkaa ja ohjelmointia pelillisyyden kautta, 14.3.2019
 • Ajattelun taidot ja oppimaan oppiminen-koulutus, 25.4.2019
 • Python-ohjelmoinnin alkeet, graafiset tehtävät, 25.4.2019
 • Pelijamit - Growing Mind -hanke, 2.5.-3.5.2019
 • Taktiiliset ja digitaaliset menetelmät kieltenopetuksessa 8.5.2019

Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjä- ja kouluttajaosaaminen

Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjän ja kouluttajan taitojen kehittämiseen tähtäävät koulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, jonka tavoitteet liittyvät digi.hel.fi taitotasoon 3 (tavoitekuvaukset lyhyesti täältä).

 • Lukion vertaismentoreiden koulutuspajapäivät, 16.1.2019 | 16.4.2019
 • Johdanto oppimisanalytiikkaan, 15.2.2019
 • Fasilitoinnin jatkovalmennus, 22.5.2019 | 28.5.2019