Osaamisen kehittäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kasvatus- ja opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen kehittämistä tuetaan monimuotoisesti - paikallisesti, alueellisesti ja kaupunkilaajuisesti.

Niin kutsutun 70:20:10-mallin mukaisesti osaamisen kehittymisestä tapahtuu

  • 70 % työtä tekemällä
  • 20 % epämuodollisessa vuorovaikutuksessa kollegojen ym. kanssa (esimerkiksi saamalla palautetta, jakamalla kokemuksia, seuraamalla kollegan työtä tai vuorovaikuttamalla opettajien sosiaalisen median ryhmissä)
  • 10 % muodollisessa koulutuksessa (esimerkiksi työpajoissa, seminaareissa ja kursseilla)

Kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamista edistetään mm.

  • jakamalla tietoa arjen työn tueksi hyvistä oppimisen toteutuksista, käytänteistä, materiaaleista ym. 
  • jakamalla tietoa muiden koulutustuottajien tarjonnasta
  • tarjoamalla kollegojen (mm. asiantuntijaopettajien) järjestämiä työpajoja
  • hankkimalla ulkopuolisilta koulutustuottajilta työpajoja ja verkkokursseja
  • tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yhteistyötahojen toteuttamiin osallistaviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin