Hankkeet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle haetaan hankkeita, jotka edistävät Helsingin kaupunkistrategiaa maailman toimivimpana kaupunkina. Lisäksi kehittämishankkeiden tulee tukea ja kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perustehtävää eli huolehtia kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.