EdTech-yhteiskehittäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on laatinut kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa selkeät ohjeet yhteistyöhön pyrkiville, niin sanotuille EdTech-yrityksille.

EdTech on lyhenne sanoista Education Technology. EdTech-yritykset kehittävät siis uusia digitaalisia ratkaisuita oppimiseen ja opettamiseen. Kun nämä yritykset haluavat yhteistyöhön kaupungin kanssa, oikean osoitteen löytäminen ja oikeiden toimintatapojen valinta ei ole aina yksinkertaista. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on nyt laadittu uudet selkeät ohjeet, jotka opastavat vaihe vaiheelta, miten yritysten tulee toimia Helsingin kaupungin kanssa. Ohjeiden on siis tarkoitus antaa apua sekä pienille että suurille yrityksille.

Uudet ohjeet on laadittu infografiikan muotoon suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ohjeissa käydään lävitse keskeisimmät asiat, jotka on hyvä tietää ja joihin yritysten on varauduttava.

  1. Miten palvelu vastaa oppijoiden tarpeisiin
  2. Mitä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen kanssa toimimisesta on hyvä tietää?
  3. Mitä tuotteissa ja palveluissa tulisi huomioida?
  4. Keneen ottaa yhteyttä 

Helsingin kaupunki on kiinnostunut uusista opetusalan digitaalisista innovaatioista, jotka auttavat meitä tarjoamaan entistä parempaa opetusta ja kasvatusta. Yhteistyötä tehdään eri tavoin palveluita tarjoavien yritysten kanssa. Yhteistyöprojektit voivat olla esimerkiksi pieniä kokeiluita tai ne voivat koskea koko toimialaa. Joskus yhteistyön aloittaminen voi vaikuttaa monimutkaiselle, mutta tämä johtuu kaupunkia sitovista lainsäädännöllisistä tekijöistä, jotka ovat monesti hyvin tiukkoja. Yksi esimerkki tästä on henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö.