Kehittäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehitetään pedagogiikkaa, toimintakulttuuria ja henkilöstön osaamista aktiivisesti.

Henkilöstön osaamista kehitetään monipuolisesti sekä paikallisesti, alueellisesti että kaupungin laajuisesti.

Kehittämistä tehdään mm. lukuisten hankkeiden muodossa.

Pedagogisen kehittämisen sekä henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittämisen tukena toimivat kehittäjäopettajaverkostot. Ne kattavat koko kaupungin ja kaikki asteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

Digitaalisten välineiden ja muun oppimisteknologian (EdTech) yhteiskehittämistä tehdään myös mm. yritysten kanssa.

 

Kehittäminen näkyy monipuolisesti myös päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa – tutustu oppimisen toteutuksiin.