Sähköinen portfolio, lempinimeltään pofo, on tuttu ja hyväksi koettu kumppani Santahaminan ala-asteen koulussa. Portfolio tukee oppimisen laadullista arviointia lukuvuoden aikana. Portfolioita käyttävät kaikki opettajat ja oppilaat. 


”Meillä opitaan entistä enemmän yhdessä ja jaetaan oppimista. Teknologia, kuten sähköisen portfolion käyttö, ei vähennä vuorovaikutusta”, sanoo rehtori Aarne Cederberg

Cederberg puhuu monen vuoden kokemuksen perusteella. Santahaminan ala-asteen koulussa sähköinen portfolio otettiin käyttöön jo vuonna 2012, ja se on koulun kehittämishanke. Porfoliopedagogiikkaa käytetään useissa Helsingin kouluissa, Santahamina on yksi pioneereista.

”Kehitämme arviointikulttuuria”

Kaikki koululaiset, 1.–6.-luokkalaiset, kokoavat töitään lukuvuoden aikana sähköisen portfolion kansioihin. Sanoin, kuvin, videoin – sen mukaan, mikä on kulloinkin paras tapa. Portfolio tuo oppimisprosessin näkyviin. Portfolio toimii laadullisen arvioinnin välineenä.

”Ekaluokkalainen voi vaikkapa antaa ääninäytteet siitä, miten hän lukee syksyllä, jouluna ja keväällä. Esimerkiksi kielten opiskelussa nauhoitetaan keskusteluja portfolion kansioihin. Näin saadaan autenttista aineistoa, josta voidaan arvioida ääntäminen,” Aarne Cederberg kertoo.

Opetussuunnitelma korostaa oppijan aktiivista roolia, itsearviointia. Olennaista on, että oppilaat tietävät, mitkä ovat kulloisenkin opiskeltavan kokonaisuuden tavoitteet ja asettavat itselleen tavoitteita niiden mukaan. ”Oppilaan itsearviointi ei poista opettajan arviointia. Tässä opitaan samalla vuorovaikutustaitoja”, Aarne Cederberg korostaa.

Santahaminan ala-asteella opettajia tuetaan systemaattisesti portfolion käytössä ja arvioinnissa. Ketään ei jätetä yksin. Eri opettajat käyttävät portfoliota hieman eri lailla. Opettaja voi vaikkapa sanella arviointinsa, koska puhuttu viesti toimii toisinaan paremmin kuin kirjoitettu.

”Kehitämme arviointikulttuuria”, asiantuntijaopettaja Lotta Segerman kiteyttää. Hän toimii kaupunkitasoisessa portfolio-oppiminen, arviointi ja laaja-alainen osaaminen -tiimissä.

Sähköisen portfoliossa tapahtuvan laadullisen arvioinnin lisäksi oppilaat saavat lukuvuoden lopussa niin sanotun summatiivisen arvioinnin.

Filosofia ratkaisee, ei alusta

Sähköisen portfolion käyttö alkaa koulussa jo ekaluokalla. Pienimmät oppilaat käyttävät iPadeja ja isommat läppäreitä. Portfolio toimii nykyään Teamissa O365:ssä. Muitakin alustoja on kokeiltu.

”Pofon käyttö on helppo oppia”, tuumaavat 4.-luokkalaiset Neija, Valentin ja Kasper. Neija tosin sanoo alussa olleen ongelmia kirjautumisen kanssa, muttei nykyään. Hän pääsee portfolioonsa myös puhelimella.

Kokemusten perusteella Santahaminan ala-astella on tehty se johtopäätös, että alusta ei ratkaise, vaan filosofia. Yhteinen tahtotila. Hyvään lopputulokseen voidaan päästä erilaisilla sähköisillä toteutuksilla.

Rehtori muistuttaa vielä, että kirjoilla ja tietokoneilla on omat roolinsa eivätkä ne sulje pois toinen toisiaan. ”Myös tunnetaitojen opiskeleminen on systemaattisempaa, kun tavoitteet ovat oppilaille selvät.”


Oivaltavan oppimisen palkinto

Santahaminan ala-asteen koulu sai tästä toteutuksesta ”Sähköinen portfolio lukuvuosiarvioinnin perustana” oivaltavan oppimisen palkinnon 23. 9.2019. Palkinto jaetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla säännöllisesti oppimisen ratkaisuille, jotka ovat innovatiivisia ja digiteknologiaa oivaltavasti hyödyntäviä. Palkinnon jakoi toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Palkitsemisen perusteet:

  • Lähtökohtana on koko koulun yhteinen ja yhdessä keskusteltu arviointifilosofia ja sen digitaalinen toteutus eli oppimisympäristö.
  • Toteutus kehittää oppilaan aktiivista roolia ja vahvistaa omistajuutta omaan oppimiseen.
  • Toteutus edistää itsearviointia, arviointikriteereiden avaamista oppijoille, helpottaa tavoitteiden asettamista sekä edistää digitaalisia taitoja.
  • Kehittämiskohde on koko koulun yhteinen ja toteutus on skaalautuva.

Katso video portfoliopedagogiikasta https://youtu.be/Fufdyk8TGrw

Santahaminan ala-asteen koulun verkkosivut